ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YARA BAKIMI EHB215 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yara ve yara çeşitleri hakkında örnekler planlar.
  2-Yara bakımı hakkında değerlendirir.
  3-Yaraları sınıflandırır.
  4-Yaraların önlenmesinde planlar.
  5-Yara bakımını uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri K1 BÖLÜM 1
  2 Yara ve açık yara bakımı K1 BÖLÜM 15, 23,25
  3 Yanık yarası ve tedavisi K1 BÖLÜM 12,13,14
  4 Yanık yarası bakımı (devamı) K1 BÖLÜM 12,13,14
  5 Diyabetik yara K1 BÖLÜM 10,11
  6 Venöz ülserlerin tedavisi K1 BÖLÜM 7
  7 Bası Yaraları K1 BÖLÜM 5,6
  8 Ara Sınav
  9 Bası Yaraları K1 BÖLÜM 5,6
  10 Kalıcı yara kapatma yöntemleri K1 BÖLÜM 24
  11 Yara kapatmada geçici örtüler K1 BÖLÜM 24
  12 Yara iyilesmesinde destek sağlayan yöntemler K1 BÖLÜM 21, 24, 25
  13 Akut radyasyon yaralanmaları K1 BÖLÜM 17,18,19
  14 Isırık yaralanmaları K1 BÖLÜM 22
  15 Atesli silah yaralanmaları ? Kimyasal yaralanmalar ve müdahale yöntemleri K1 BÖLÜM 22
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Pınar HARMANCI
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Pınar Harmancı

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ, Öğr. Gör. Kamile ÖNER
  Kaynaklar K1. Erdost Ş, Çetinkale (2008).Yara bakımı ve Tedavisi O. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67
  Yardımcı Kitap --
  Dersin Amacı Yaralar ve yara bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmak ve Uzun süre yatağa bağlı olan hastalarda yatak yaralarının bakımı ve önlenmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Yara ve açık yara bakımı Yanık yarası ve tedavisi Yanık yarası bakımı (devamı) Diyabetik yara Venöz ülserlerin tedavisi Kriz ve krizi önleme-müdahale Bası yaraları Kalıcı yara kapatma yöntemleri Yara kapatmada geçici örtüler Yara iyilesmesinde destek sağlayan yöntemler Akut radyasyon yaralanmaları Isırık yaralanmaları Atesli silah yaralanmaları ? Kimyasal yaralanmalar ve müdahale yöntemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. -
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. -
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. -
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. -
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. -
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster