ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  BESLENME İLKELERİ EHB119 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Beslenme ile ilgili temel prensipleri tanımlar.
  2-Besinler, besin grupları, besin gruplarının sağlıkla ilişkisini analiz eder.
  3-Obozite kontrolü, ideal beden kitle indeksini tanımlar.
  4-Toplumda beslenme sorunlarını açıklar.
  5-Yaşlılıkta beslenme yönetimini analiz eder.
  6-Hastalıklarda beslenme yöntemlerini uygular.
  7-Sağlıklı ve dengeli bir menü tasarlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Sağlık ve Beslenme
  3 Toplumda Beslenme Sorunları ve Nedenleri
  4 Yeterli ve Dengeli Beslenme İlkeleri Obozite ve Yol Açtığı Sorunlar
  5 Enerji Gereksinimi
  6 İdeal Boy ve Kilo Hesaplanması, Besin Grupları ve Besin Pramidi
  7 Besin Öğelerine Giriş Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar
  8 Ara Sınav
  9 Vitaminler, Mineraller ve Su
  10 Vitaminler, Mineraller ve Su
  11 Hasta Beslenmesinde Genel İlkeler Standart Hastane Diyetleri Diyet Mutfağı- Hastayı Besleme ve Diyet
  12 Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda Beslenme
  13 Diyabette Beslenme
  14 Kanserli Hastalarda Beslenme
  15 Hastaya Yemek Yedirme
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Yadigar ORDU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Kamile ÖNER, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Kaynaklar Kalkan, İ., Akman, M. (2017). Klinik Uygulamalarda Beslenme. Güneş Tıp Kitapevleri, Anakara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yetersiz ve dengesiz beslenmenin sağlık üzerine etkisi, besinler, besin grupları, toplumda görülen beslenme sorunları ve nedenleri, ideal vücut indeksi hesaplanması, besin pramidi, hastalıklarda beslenme, yaşlılıkta beslenme, menü hazırlama gibi beslenmenin temel ilkeleri konusunda bilgilendirmek ve beslenme konusunda beceri kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, Sağlık ve Beslenme, Toplumda Beslenme Sorunları ve Nedenleri , Yeterli ve Dengeli Beslenme İlkeleri Obozite ve Yol Açtığı Sorunlar, Enerji Gereksinimi , İdeal Boy ve Kilo Hesaplanması, Besin Grupları ve Besin Pramidi, Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar , Vitaminler, Mineraller ve Su , İçecekler ve Özellikleri , Yatan Hastalarda Beslenme , Yatan hastalarda menü planlama ve probiyotiklerin önemi , Yaşlılıkta Beslenme , Diyabette Beslenme, Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda Beslenme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 4
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. 4
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. -
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. 5
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. 4
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. -
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster