ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK EHB223 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
  2-Mesleğin etik boyutlu sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı aktarır.
  3-Mesleki etiğin iş hayatı içerisindeki yerini ve önemini görerek mesleki etiğin etkin bir biçimde işleyişini öğrenir.
  4-Sorumluluk alma ve karar alma becerisi geliştirir.
  5-Alanı içerisinde karşılaşabileceği etik sorunları anlar ve çözüm önerisi geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler1011212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   88
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,93 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Ahlak gelişimi ve ahlaki gelişim kuramları
  3 Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi
  4 Etiğin tarihsel gelişimi
  5 Etiğin unsurları ve hukukla ilişkisi
  6 Mesleki etik kavramı ve tarihçesi
  7 Yönetsel etik alanında yapılan çalışmalar
  8 Ara Sınav
  9 Etik dışı davranışlar ve nedenleri
  10 Etik dışı davranışların çözümü, etik kurallar ve uygulamalar
  11 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
  12 Etiğe uygun karar verme
  13 Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik
  14 Mesleki uygulamalar, örnek vaka incelenmesi
  15 Mesleki uygulamalar, örnek vaka incelenmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Selma Arslantaş

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK
  Kaynaklar Mesleki Etik- Doç. Dr. Alptekin Sökmen, Yrd. Doç. Dr. Serdar Tarakçıoğu, Detay yayıncılık, Haziran 2011, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu derste meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Ahlak gelişimi ve ahlaki gelişim kuramları Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi Etiğin tarihsel gelişimi Etiğin unsurları ve hukukla ilişkisi Mesleki etik kavramı ve tarihçesi Yönetsel etik alanında yapılan çalışmalar Etik dışı davranışlar ve nedenleri Etik dışı davranışların çözümü, etik kurallar ve uygulamalar Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Etiğe uygun karar verme Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik Mesleki uygulamalar, örnek vaka incelenmesi Mesleki uygulamalar, örnek vaka incelenmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster