ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TIBBİ TERMİNOLOJİ EHB115 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnsan vücudunun yapı ve morfolojisi ile ilgili neden sonuç ilişkisi kurar.
  2-İnsan vücudunun yapısı ve morfolojisinin oluşumununu özetler.
  3-Bir yapıyı yapıyı oluşturan organların ve durumların ilişkisini yorumlar.
  4-Tıbbi terim ve kavramları verirken ortak olan uluslararası Latince terminolojisini kullanır.
  5-Anatomik parçaların isimlerini sıralar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler15155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   89
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,97 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Tıbbi terminolojiye giriş ve tıbbi terminoloji bilgisinin günümüzdeki önemi, Tıbbi terimleri oluşturan yapısal öğeler ve işlevlerinin örneklendirilmesi K2- Bölüm-1
  3 Tıbbi terimleri oluşturan köklerin (stems) özgün yazılışı ve seslendirmenin örneklerle açıklanmas K1- Bölüm-1
  4 Tıbbi terimleri oluşturan öneklerin (prefixes) yazılış ve seslendirilmelerinin örneklerle açıklanması K1- Bölüm-2
  5 Tıbbi terimleri oluşturan soneklerin (suffixes) yazılış ve seslendirilmelerinin örneklerle açıklanması K1- Bölüm-3
  6 Sağlık hizmetlerinde çok sık kullanılan standart tıbbi kısaltmaların ve açılımlarının örneklerle anlatılması K2- Bölüm-5
  7 Hareket, sinir sistemi ve psikiyatrik hastalıklara ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması K2- Bölüm-4/12
  8 Ara Sınav
  9 Endokrin, solunum ve sindirim sistemine ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması K2- Bölüm-7/8/11
  10 Kardiovasküler sistem ile kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması K2-Bölüm-6
  11 Üriner, genital sisteme, göze ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması, K2-Bölüm-9
  12 Kulak-burun-boğaz ve deriye ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması, K2- Bölüm-13
  13 Bakteri, virüs adlarının yazım kuralları ve seslendirilmesi K1- Bölüm-4
  14 Hastalıkların klinik tanı ve tedavilerine ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması K1- Bölüm-5
  15 Sistemlere ait yapıların temel terminolojik isimlerinin tekrar edilmesi K1- Bölüm-6
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Mesut ULUDAĞ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mesut Uludağ

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ, Öğr. Gör. Kamile ÖNER
  Kaynaklar K1- Ders Notları K2- Ekinci, S, Hatipoğlu, H.G. (2019). Tıbbi terminoloji ders kitabı (10. baskı). Hatipoğlu yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Hasta ve yaşlı bakımı alanlarında görev yapacak sağlık personeline insan vücudu ile ilgili bilgileri vermek amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Tıbbi terminolojiye giriş ve tıbbi terminoloji bilgisinin günümüzdeki önemi, Tıbbi terimleri oluşturan yapısal öğeler ve işlevlerinin örneklendirilmesi Tıbbi terimleri oluşturan köklerin (stems) özgün yazılışı ve seslendirmenin örneklerle açıklanmas Tıbbi terimleri oluşturan öneklerin (prefixes) yazılış ve seslendirilmelerinin örneklerle açıklanması Tıbbi terimleri oluşturan soneklerin (suffixes) yazılış ve seslendirilmelerinin örneklerle açıklanması Sağlık hizmetlerinde çok sık kullanılan standart tıbbi kısaltmaların ve açılımlarının örneklerle anlatılması Hareket, sinir sistemi ve psikiyatrik hastalıklara ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması Endokrin, solunum ve sindirim sistemine ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması Kardiovasküler sistem ile kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması Üriner, genital sisteme, göze ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması, Kulak-burun-boğaz ve deriye ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması, Bakteri, virüs adlarının yazım kuralları ve seslendirilmesi Hastalıkların klinik tanı ve tedavilerine ilişkin terimlerin örneklerle açıklanması Sistemlere ait yapıların temel terminolojik isimlerinin tekrar edilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 4
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. -
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. -
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. 3
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. -
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. -
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. -
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster