ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  FARMAKOLOJİYE GİRİŞ EHB217 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Farmakoloji ile ilgili temel bilgileri sıralar.
  2-İlaçların etki mekanizmalarını sıralar.
  3-Sistemik hastalıklarda kullanılan ilaçları ve uygulanması hakkında örnekler verir.
  4-Acil durumlarda kullanılan ilaçları ve uygulanması hakkında örnekler verir.
  5-Vücudun ilaçlara etki mekanizmasını özetler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Farmakolojiyede Kullanılan Temel Kavramlar
  3 İlaç Tanımı
  4 İlaç Uygulaması İle İlgili Temel Kurallar
  5 İlaçların Veriliş Yolları
  6 Farmakodinami
  7 Farmokokinetik
  8 Ara Sınav
  9 Tedavide Kullanılan İlaç Grupları ve Türleri
  10 Kardiyovasküler sistem ilaçları
  11 Hemostaz İlaçları
  12 Endokrin Sistem Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar
  13 Sindirim Sistemi İlaçları
  14 Akut Zehirlenmeler
  15 İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Yadigar ORDU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ, Öğr. Gör. Kamile ÖNER, Öğr. Gör. Pınar Harmancı
  Kaynaklar Vural F. (Editör), İnsan Anatomisi, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, Ağustos 2012. 2. R.L. Drake, A.W. Vog, A.W.M. Mitcheli, (çeviri: S. İlgi, M. Yıldırım). Grays Anatomi. Güneş Tıp Kitabevi, 2006. Dökmeci, İ. (2007). Farmakoloji. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı . İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd. Şti, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Farmakoloji ile ilgili temel bilgiler vererek, kronik seyirli sistemik hastalıklarda ve acil durumlarda kullanılan ilaçların mekanizmalarının, kullanılış yollarının kavranması ve sistemlere yönelik sık kullanılan ilaçlar ve etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olunması amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Farmakolojiye Giris İlaçların emilimi, dağılımı, metabolizması ve eliminasyonu İlaçların emilimi, dağılımı, metabolizması ve eliminasyonu İlaç etki mekanizmaları İlaç etkilesimleri İlaçların etkisini değistiren faktörler Zehirlenmeler ve antidotlar Kemoterapötikler Kardiyovasküler sistem ilaçları Santral sinir sistemine etki eden ilaçlar Otonom sinir sistemi ilaçları Otonom sinir sistemi ilaçları Endokrin sistem ilaçları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. -
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. 3
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. -
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. -
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. 4
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. -
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. 3
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. -
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. 5
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. 5
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster