ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HASTA BAKIM İLKE VE UYGULAMALAR I EHB101 GÜZ 4+4 Z 9
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mesleki temel kavramları açıklar.
  2-Bireyin ve ailenin sağlık durumunu, gerçek veya olası sağlık bakım gereksinimlerini tanımlar. Tanımlanan gereksinimler için planlar ve girişimler uygular.
  3-Hasta/sağlıklı bireyin yaşam bulgularını değerlendirir.
  4-Terapötik iletişimi uygular.Yaşlılık ve yaşlı bireyin sorunlarını tanır. Uyku problemi ile başetme becerileri geliştirir.
  5-Hijyen uygulamalarını öğrenerek kişinin öz bakım gereksinimlerini yürütür.
  6-Ölüm kavramını ve ölümü yaklaşan bireye verilen hasta bakımını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)138104
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Uygulama 2020120
  Toplam İş Yükü(Saat)   276
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     9,2 ---- (9)
  Dersin AKTS Kredisi   9
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri K1 BÖLÜM 1,2
  2 Mesleki temel kavramlar Sağlık bakım hizmetlerinde iletişim Evde Bakımın Kapsamı K1 BÖLÜM 1,2,3; K2 BÖLÜM 1,2
  3 Hasta kabulü ve taburculuk Hasta güvenliği ve çalışan güvenliği K2,K3 BÖLÜM 3,4,5; YK2 BÖLÜM 2,3,4
  4 Enfeksiyon kontrolü ve uygulamaları ( asepsi, antisepsi, aseptik tekniklere uygun bakım verme kuralları) K3 BÖLÜM 2,3,4,5
  5 Deri ve öz bakım uygulamaları ( deri ve ekleri, öz bakım uygulamaları(ayak, saç, ağız ve tüm vücut bakımı vb.) K3 BÖLÜM 2,3,4,5
  6 Deri ve öz bakım uygulamaları ( deri ve ekleri, öz bakım uygulamaları(ayak, saç, ağız ve tüm vücut bakımı vb.) K1 BÖLÜM 4,5,6; K3 BÖLÜM 4,5,6; YK BÖLÜM 5
  7 Yaşam bulguları (vücut sıcaklığı, nabız, solunum, arteriyel kan basıncı ölçülmesi ve kayıt edilmesi) Yaşam bulgularının yaşam aktiviteleri ile ilişkisi ve hasta eğitimi K3 BÖLÜM 2,3,4,5,6 ; YK1 BÖLÜM 5,6
  8 Ara Sınav
  9 Yaşam bulguları (vücut sıcaklığı, nabız, solunum, arteriyel kan basıncı ölçülmesi ve kayıt edilmesi) Yaşam bulgularının yaşam aktiviteleri ile ilişkisi ve hasta eğitimi K3 BÖLÜM 2,3,4,5,6 ; YK1 BÖLÜM 5,6
  10 Hareket, vücut mekaniği ve hastanın hareket ettirilmesi (vücut mekaniği ilkeleri, vücut pozisyonları, hareket ile yaşam aktiviteleri arasındaki ilişki) K3 BÖLÜM 6,7; YK2 BÖLÜM 7
  11 Hareket, vücut mekaniği ve hastanın hareket ettirilmesi (vücut mekaniği ilkeleri, vücut pozisyonları, hareket ile yaşam aktiviteleri arasındaki ilişki) K3 BÖLÜM 6,7; YK2 BÖLÜM 7
  12 Yaşlılık ve yaşlı bireyin bakımı YK2 BÖLÜM 7; YK3 BÖLÜM 7
  13 Uyku ve uyku ile ilgili sorunlar K3 BÖLÜM 7,8; YK1 BÖLÜM 7
  14 Ölüm ve ölümü yaklaşan hastanın bakımı YK2 BÖLÜM 7, K3 BÖLÜM 7
  15 Laboratuvar Uygulama Sınavı
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Yadigar ORDU
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Pınar Harmancı

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ, Öğr. Gör. Kamile ÖNER
  Kaynaklar K1. Akça Ay, F. (2016). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul K2. Konak, Ş. (2016). Sosyal, Ruhsal ve Medikal Yönleriyle Evde Bakım. Kongre Kitapevi, Antalya. K3. Akça Ay, F. (2013). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. 5. Baskı. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. K4. Fadıloğlu, Ç., Ertem, G., Şenuzun Aykar, F. (2013). Evde Sağlık ve Bakım. Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım (1. Baskı).
  Yardımcı Kitap YK1. Akça Ay, F. (2016). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul YK2. Konak, Ş. (2016). Sosyal, Ruhsal ve Medikal Yönleriyle Evde Bakım. Kongre Kitapevi, Antalya
  Dersin Amacı Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin yaşadıkları ortamda gereksinim duydukları bakım hizmetlerini tanımlama, uygulama ve değerlendirmeyi kazandırmayı amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Mesleki temel kavramlar, Sağlık bakım hizmetlerinde iletişim, Hasta kabulü ve taburculuk, Hasta güvenliği ve çalışan güvenliği, Enfeksiyon kontrolü ve uygulamaları, Deri ve Özbakım uygulamaları, Yaşam bulguları ve değerlendirilmesi, Hareket, vücut mekaniği ve hastanın hareket ettirilmesi, Solunum sistemi ve uygulamaları, Sindirim sistemi ve uygulamaları, Üriner sistem ve uygulamaları, Yaşlılık ve yaşlı bireyin bakımı, Uyku ve uyku ile ilgili uygulamalar, Ölüm ve ölümü yaklaşan hastanın bakımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. 4
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. 4
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. 4
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. -
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. 4
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. 5
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. -
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. 5
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster