ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  FİZYOLOJİ EHB111 GÜZ 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hücrenin yapısını ve fizyolojisini tanımlar.
  2-Kas fizyolojisini ve kasılma mekanizmalarını tanımlar.
  3-Solunumun düzenlenmesini tanımlar.
  4-Böbreklerin yapısı ve idrarın oluşumunda görev alan mekanizmaları tanımlar.
  5-Hasta bakımında fizyolojik süreçleri değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   101
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,37 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Fizyolojinin temel kavramları K-1 BÖLÜM-1 K-2 BÖLÜM-1
  3 Hücre K-1 BÖLÜM-2,3
  4 Hücre zarından geçiş K-1 BÖLÜM-4
  5 Vücut kan fizyolojisi K-1 BÖLÜM-32,34
  6 Kan fizyolojisi (kan grupları, immün sistem) K-1 BÖLÜM-35,36
  7 Dolaşım fizyolojisi K-1 BÖLÜM-14, 18
  8 Ara Sınav
  9 Solunum fizyolojisi K-1 BÖLÜM-37, 42
  10 Sinir fizyolojisi K-1 BÖLÜM-45, 46
  11 Otonom fizyolojisi K-1 BÖLÜM-60
  12 Boşaltım fizyolojisi K-1 BÖLÜM-26, 27
  13 Sindirim fizyolojisi K-1 BÖLÜM-62, 63
  14 Endokrin fizyolojisi K-1 BÖLÜM-74, 76
  15 Özel Duyuların fizyolojisi K-1 BÖLÜM-49-53
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör ÖĞR. GÖR. KUTAY KAŞLI
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Kutay Kaşlı

  Ders Yardımcıları ÖĞR. GÖR. SELMA ARSLANTAŞ, ÖĞR. GÖR. PINAR HARMANCI, ÖĞR. GÖR. KAMİLE ÖNER, ÖĞR. GÖR. YADİGAR ORDU, ÖĞR.GÖR. MESUT ULUDAĞ
  Kaynaklar K-1-Guyton, A. C. & Hall, J. E. (2007). Textbook of medical physiology (11. Baskı). (Çev: H. Çavuşoğlu, B. Ç. Yeğen, Z. Aydın, İ. Alican). Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. K-2 Yeğen, B. Ç. (2014). Yüksekokullar için fizyoloji(1. Baskı). Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Normal vücut fonksiyonlarının düzenlenişi ve altta yatan fizyolojik kontrol mekanizmaları hakkında temel bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Fizyolojinin temel kavramları Vücut sıvı sistemleri Hücre zarından geçiş Vücut kan fizyolojisi Kan fizyolojisi (kan grupları, immün sistem) Dolaşım fizyolojisi Solunum fizyolojisi Sinir fizyolojisi Otonom fizyolojisi Boşaltım fizyolojisi Sindirim fizyolojisi Endokrin fizyolojisi Özel Duyuların fizyolojisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. -
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. -
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. 4
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. 4
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. -
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. -
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster