ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  KRONİK HASTALIKLAR EHB219 GÜZ 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kronik hastalıkların tanımını, özelliklerini, evrelerini tanımlar.
  2-Türkiye`de kronik hastalıkların görülme sıklığını ve görülme nedenlerini kavrar.
  3-Sık görülen gastrointestinal, kardiyovasküler, endokrin sistem ve vasküler sistem hastalıklarını ve bakımlarını analiz eder.
  4-Kanserlerin gelişim evrelerini tanımlar.
  5-Kronik hastalıkların bakım sürecini tanımlar.
  6-Tanımladığı kronik hastlaığa uygun bakımı planlar ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje20155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   85
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,83 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri K1
  2 Kronik hastalıkların tanımı; Kronik hastalıkların özellikleri, seyri ve evreleri Türkiye`de Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı K1, K2 Bölüm 1
  3 Kalp ve Periferik Vasküler Sistemin Tanınması Kalp ve Periferik Vasküler Sistem Değişiklikleri K1, K2 Bölüm 2
  4 Kalp ve Damar Hastalıkları K1, K2 Bölüm 2
  5 Hipertansiyon K1, K2 Bölüm 3
  6 Obezite K1, K2 Bölüm 1
  7 Diabetes Mellitus (DM) K1, K2 Bölüm 4
  8 Ara Sınav
  9 Solunum Sisteminin Tanınması Solunum Sistem Değişiklikleri K1, K2 Bölüm 5
  10 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) K1, K2 Bölüm 6
  11 Gastrointestinal Sistemin Tanınması Gastrointestinal Sistem Değişiklikleri K1, K2 Bölüm 7
  12 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları K1, K2 Bölüm 7
  13 Kronik Böbrek Hastalıkları K1, K2 Bölüm 8
  14 Hematolojik Hastalıklar K1, K2 Bölüm 9
  15 Kan Hastalıklarında Evde Bakım K1, K2 Bölüm 9
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Huri Seval Gönderen Çakmak

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Kamile ÖNER, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Kaynaklar 1. Ders Notları 2. Fadıloğlu, Ç., Ertem, G., Şenuzun Aykar, F. (2013). Evde Sağlık ve Bakım. Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım. 1. Baskı, Amasya.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kronik hastalıklar ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması, öğrencinin kronik hastalığı tanımlayabilmesi ve buna yönelik uygun bakımı planlayabilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin tanımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, Kronik hastalıkların tanımı; Kronik hastalıkların özellikleri, seyri ve evreleri Türkiye`de Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı, Kalp Yetmezlikleri , Koroner Arter Hastalıkları, Hipertansiyon, Periferik Damar Hastalıkları , Diabetes Mellitus ve Diğer Endokrin Hastalıklar , Gastrointetinal Sistemin Tanınması Gastrointestinal Sistem Değişiklikleri , Gastrointestinal Sistemin Kronik Hastalıkları , Kronik Böbrek Hastalıkları , Hematolojik Hastalıklar , Kanser Türleri ve Bakımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. 3
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. 4
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. -
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. 3
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. 5
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. 3
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. -
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster