ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Biyoloji TLT101 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Canlılık kavramının tanımını yapar ve sınıflandırır.
  2-Hücre organelleri, yapısı ve görevlerini açıklar.
  3-Hücrede enerji metabolizmasını şematize eder.
  4-Hücre bölünmelerini ve aralarındaki farkı tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8432
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1511313
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011717
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Hücrenin kimyasal yapısı (Karbohidratlar)
  3 Hücrenin kimyasal yapısı (Lipidler)
  4 Hücrenin kimyasal yapısı (Proteinler, Enzimler, Hormonlar)
  5 Canlıların sınıflandırılması I
  6 Canlıların sınıflandırılması II
  7 Organeller
  8 Ara Sınav
  9 Hücre zarından madde geçişleri I
  10 Hücre zarından madde geçişleri II
  11 Nükleik asitler
  12 Hücre döngüsü ve mitoz bölünme
  13 Mayoz hücre bölünmesi
  14 Hücre enerji metabolizması I
  15 Hücre enerji metabolizması II
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Doç. Dr. Ülkü Nihan YAZGAN TAVŞANOĞLU
  Kaynaklar 1.BİYOLOJİ Kendi Kendine Öğretme Kılavuzu, Ökkeş Yılmaz, Hatayi Zengin, Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2019. 2. Genel Biyoloji, Muhsin Konuk , Abdurrahman Aktümsek. Nobel Akademik Yayıncılık Ankara, 2011.
  Yardımcı Kitap 1.BİYOLOJİ: ÖZ - Biology: The Core, Eric J. SIMON, Pearson. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015. 2.Genel Biyoloji. Suzan Sönmez. Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2018.
  Dersin Amacı Biyolojinin temel kavramları olan hücrenin biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısı, hücrenin genel özellikleri, hücre bölünmesi ve hücre metabolizması gibi temel konularda bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Hücrenin kimyasal yapısı, prokaryotik ve ökaryotik hücre özellikleri, organelleri ve görevleri, hücre enerji metabolizması ve hücre bölünmeleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 3
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. 5
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster