ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anatomi ve Fizyoloji TLT109 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anatomi ve fizyolojinin temel kavram ve işlevini açıklar, anatomik eksen ve düzlem kavramlarını tanımlar.
  2-İnsan vücudunun sistematik anatomisi hakkında temel bilgileri açıklar.
  3-Sistemlerin temel görevlerini ve fizyolojik süreçlerini tartışır.
  4-Çalışma alanında fizyolojik süreçleri bilimsel yönden değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8432
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 İskelet sistemi ve eklemler
  3 Kas sistem anatomisi ve fizyolojisi
  4 Dolaşım sistem anatomisi ve fizyolojisi I
  5 Dolaşım sistem anatomisi ve fizyolojisi II
  6 Solunum sistem anatomisi ve fizyolojisi
  7 Sindirim sistem anatomisi ve fizyolojisi
  8 Ara Sınav
  9 Boşaltım sistemi ve Üreme sistemi anatomisi ve fizyolojisi
  10 Sinir sistem anatomisi ve fizyolojisi I
  11 Sinir sistem anatomisi ve fizyolojisi II
  12 Endokrin sistem anatomisi ve fizyolojisi I
  13 Endokrin sistem anatomisi ve fizyolojisi II
  14 Duyu sistem anatomisi ve fizyolojisi I
  15 Duyu sistem anatomisi ve fizyolojisi II
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar İnsan Beden Yapısı ve Fizyolojisi, Gökhan KUŞ, Anadolu Üniversitesi, Esklişehir 2017.
  Yardımcı Kitap 1. Çakır M. 2013 Human Anatomi, Göktuğ Yayıncılık 2. Yıldırım M. Sağlık Yüksekokulları için İnsan Anatomisi, Nobel Tıp Kitabevi 3. Baskı 2012 3. Yıldırım M. İnsan Anatomisi, Nobel Tıp Kitabevi 7. Baskı 2012.
  Dersin Amacı İnsan vücudu anatomisi temel bilgilerinin kazanılması, normal vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi ve altta yatan fizyolojik kontrol mekanizmaları hakkında temel bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Anatomi ve Fizyolojinin temel kavramları, iskelet ve kas sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve duyu organları, endokrin sistem.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 3
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 4
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 3
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. 4
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. 5
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. 2
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster