ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tıbbi Biyoloji ve Genetik TLT102 BAHAR 3+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gen, kromozom, DNA ve RNA tanımlarını yapar, bu kavramların özelliklerini açıklar.
  2-Gen ifadesi ve gen ifadesinin düzenlenmesi tanımlar.
  3-Mutasyonun tanımını yapar türlerini şematize eder.
  4-Kalıtımı tanımlar, çeşitlerini sınıflandırır, kalıtsal hastalıkları tartışır ve kromozom anomalilerinin tespitine yönelik uygulama yapar.
  5-Kanserin nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını bilimsel olarak yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8432
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 2011010
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 DNA ve RNA`nın moleküler yapısı ve fonksiyonu
  3 DNA`nın replikasyonu
  4 Transkripsyon
  5 Protein sentezi
  6 Gen ifadesinin düzenlenmesi
  7 Mutasyonlar: Mutasyon tanımı, mutajenler, mutasyonların sınıflandırılması ve tanımlanması
  8 Ara Sınav
  9 Kalıtımın genel prensipleri (Otozomal kalıtım, Eşeye bağlı kalıtım)
  10 Kalıtımın genel prensipleri (Mendel dışı ve multifaktöriyel kalıtım)
  11 Kromozomlar ve kromozom düzensizlikleri: Kromozom tanımlanması, Kromozomların sınıflandırılması
  12 Yapısal ve sayısal kromozomlar düzensizlikler, Hücre bölünmesi esnasında gerçekleşen hatalar
  13 Kalıtsal hastalıklar ve genetiği
  14 Prenatal tanı ve genetik danışma: Prenatal tanı endikasyonları, prenatal tanı yöntemleri, genetik danışmanlık
  15 Kanser ve moleküler mekanizması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Prof.Dr.Halil KASAP, Prof.Dr.Mülkiye KASAP, Prof.Dr.Osman DEMİRHAN, Prof.Dr.Davut ALPTEKİN, Prof.Dr.Ümit LÜLEYAP, Prof.Dr.Ayfer PAZARBAŞI, Prof.Dr.A.İrfan GÜZEL, Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2017.
  Yardımcı Kitap Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Abdullah Ekmekçi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2014.
  Dersin Amacı Kalıtsal materyalin moleküler yapısı, organizasyonu ve işlevleri, kalıtım ve çeşitleri, genetik hastalıklar gibi temel konularda bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği DNA, RNA`nın yapısı ve fonksiyonu, gen ifadesi ve düzenlenmesi, mutasyonlar, kalıtımın temel ilkeleri, kromozom yapısı ve anomalileri, kanser
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 4
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 3
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. 2
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. 5
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. 5
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster