ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Moleküler Biyolojik Yöntemler TLT201 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Nükleik asit izolasyon yöntemlerini tartışır.
  2-Nükleik asit amplifikasyonu mekanizmasını açıklar ve çeşitlerini listeler.
  3-Yeni nesil moleküler biyolojik yöntemleri açıklar.
  4-Moleküler biyoloji ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8324
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011313
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   112
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,73 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 DNA izolasyon yöntemleri
  3 RNA izolasyon yöntemleri ve cDNA
  4 Polimeraz zincir reaksiyonu çeşitleri
  5 DNA klonlama ve restriksiyon enzim çeşitleri
  6 Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik Asitlerin Gözlenmesi
  7 Gen ifade analiz yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 -Omik teknolojiler
  10 Yeni nesil dizileme teknolojileri
  11 Protein izolasyon yöntemleri
  12 Protein analiz yöntemleri
  13 Ökaryotik Hücre Kültürü
  14 Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
  15 Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Moleküler Biyoloji Teknikleri, Doç. Dr. Ajda Çoker Gürkan Doç. Dr. Pınar Obakan Yerlikaya Doç. Dr. Elif Damla Arısan,Nobel Yayınevi, Ankara, 2017.
  Yardımcı Kitap Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, Prof. Dr. Güler Temizkan , Prof. Dr. Nazlı Arda, Nobel Yayınevi, Ankara, 2018.
  Dersin Amacı Moleküler biyolojik yöntemleri açıklaması, gelişen teknolojiyi takip etmesi, hem hastane hem de araştırma laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılan moleküler biyolojik uygulamalara dair bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Nükleik asit izolasyon yöntemleri, elektroforetik yöntemler, nükleik asit amplifikasyonu ve gen ifade analizleri, protein analizleri, biyoteknoloji, -omik teknolojileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 3
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. 5
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster