ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Laboratuvar Aletleri ve Güvenlik TLT108 BAHAR 1+3 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tıbbi laboratuvar çalışma ortamına uyum sağlar.
  2-Laboratuvar çalışma koşulları kurallarına uyar.
  3-Olası laboratuvar kazalarında gerekli önlemleri alır.
  4-Laboratuvar aletlerini tanır ve kimyasal maddeleri sınıflandırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8432
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer (Uygulama sınavı) 1511010
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Tıbbi laboratuvarların tanıtımı ve organizasyonu
  3 Laboratuvar güvenliği ve kuralları
  4 Laboratuvar kazaları ve önlemleri
  5 Tıbbi laboratuvar aletlerinin sınıflandırılması
  6 Tıbbi laboratuvarlarda kullanılan cam ve plastik malzemelerin tanıtımı
  7 Hassas teraziler, santrifüjler ve distile deiyonize su cihazları ve çalışma prensipleri
  8 Ara Sınav
  9 Otoklav, etüv, pastör fırını ve çalışma prensipleri
  10 Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, tehlike sembolleri
  11 Birbiri ile karışmaması gereken kimyasallar
  12 Yakıcı, yanıcı, patlayıcı ve toksik kimyasallar
  13 Atıklar
  14 Tehlike anında yapılacaklar
  15 İlk yardım
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Oğlakçı İlhan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Gürkök Tan Dr. Öğr. Üyesi Serhat Sirekbasan
  Kaynaklar Laboratuvar Aletleri, Prof. Dr. Bahattin Adam, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000.
  Yardımcı Kitap Laboratuar Teknikleri, Yrd. Doç. Dr. Süreyya Saltan Evrensel, Dora Yayıncılık, Bursa, 2015.
  Dersin Amacı Öğrencilerin laboratuvar cihazlarının kullanımı ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmalarını ve olası kazalara karşı gerekli önlemleri almaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Laboratuvar organizasyonu, kimyasalların etiketlerindeki işaretlerin anlamları, laboratuvarlarda güvenli çalışma koşulları, atıklar, laboratuvar kazalarına karşı önlemler ve ilk yardım
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. -
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. 5
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. 5
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. 4
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. 5
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. 3
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster