ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Mikrobiyoloji Uygulamaları TLT110 BAHAR 0+2 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Klinik örnekleri mikroskopta inceler, mikroorganizmaların ayrımını yapar, mikroskobu temizler ve güvenliğini sağlar.
  2-Uygun olan yöntemi uygulayarak sterilizasyon ve dezenfeksiyonu gerçekleştirir.
  3-Bakteri ekim, izolasyon, pasaj ve boyama tekniklerini uygular.
  4-Antibiyogram testlerini uygular ve yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8324
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011414
  Diğer (Laboratuvar sınavı) 3011010
  Toplam İş Yükü(Saat)   88
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,93 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tanıtımı, Mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gereken kurallar
  3 Mikroskop Kullanımı, çeşitli mikroskop türleri
  4 Çeşitli tespit yöntemleri ve preparat yapımı
  5 Basit boyama yöntemleri ve mikroskopta inceleme
  6 Bileşik yöntemleri (Gram ve EZN) ve mikroskopta inceleme
  7 Sterilizasyon yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 Dezenfeksiyon yöntemleri
  10 Besiyeri hazırlanması ve dökümü
  11 Besiyeri ekim, izolasyon ve pasaj yöntemleri
  12 Bakterilerin ayrımı ve identifikasyonu
  13 Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma alanları
  14 Antibiyotik direnç testleri
  15 Antibiyotik direnç testlerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Tıbbi Mikrobiyoloji Akıl Notları, Yakut Akyön Yılmaz, Ed., Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2018. 2. Temel Mikrobiyoloji, Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat. 3. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan. 4. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi.
  Yardımcı Kitap 1. Sağlık Meslekleri için Mikrobiyoloji Ders Kitabı, Rüştü Taştan, Alparslan Okçu. Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2016. 2. Temel İmmünoloji. İmmün Sistemin İşlevleri ve Bozuklukları. Abul K. Abbas, Shiv Pillaj, Andrew H. Lichtman. Güneş Tıp Kitabevleri, 2015.
  Dersin Amacı Öğrencilere mikrobiyoloji laboratuvar kuralları, laboratuvar cihazları hakkında genel bilgi sahibi olunması, sterilizasyon yöntemlerini uygulatarak besiyeri hazırlama, uygun örneği alma, preparat hazırlama ve besiyerlerine ekim yapmabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gereken kurallar, mikroskop kullanımı, preperat hazırlama, boyama yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, besi yeri hazırlanması, bakteri ekimi, izolasyon yöntemleri, bakterilerin tanımlanması, antibiyotik direnç testlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve yorumlanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 3
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 3
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. 3
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. 3
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. 5
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. 4
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 5
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. 4
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. 5
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster