ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Parazitoloji TLT205 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Parazitlerin genel özelliklerini sıralar.
  2-Tıbbi önemi olan parazit türlerini sınıflandırır.
  3-Paraziter hastalıklarda uygun tanı yöntemini uygular.
  4-Halk sağlığı açısından tehlike oluşturan parazitlerden korunma yollarını karşılaştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8324
  Ödevler1511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   88
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,93 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Parazitlere giriş ve genel bakış
  3 Parazitoloji terimleri ve tanımlamalar
  4 Parazit-konak ilişkisi, parazitlik çeşitleri, parazit kaynakları ve parazitlerin bulaşma yolları
  5 Parazitlerin konağa etkileri ve hastalıktaki rolleri
  6 Protozoonların genel özellikleri, Bağırsak ve Ürogenital Sistem Protozoonları
  7 Kan ve Doku Protozoonları
  8 Ara Sınav
  9 Helmintlerin genel özellikleri, sınıflandırılması ve yaşam döngüleri
  10 İntestinal nematodlar, kan nematodları ve doku nematodları
  11 İntestinal trematodlar, kan trematodları ve doku trematodları
  12 İntestinal sestodlar ve doku sestodları
  13 Artropodların genel özellikleri
  14 Artropodlar (Kene, Pire, Bit, Akar, Sinek, Sivrisinek)
  15 Parazitlere karşı oluşan immün yanıt, antiparazitik aşı ve ilaçlar
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Unat`ın Tıp Parazitolojisi, Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Cerrahpaşa Tıp Fak. Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991. 2. Özcel`in Tıbbi Parazit Hastalıkları, Prof. Dr. M. Ali Özcel, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, İzmir, 2007.
  Yardımcı Kitap 1. Temel Tıbbi Parazitoloji, Prof. Dr. Özlem Miman, Prof. Dr. Gülendame Saygı, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2018.
  Dersin Amacı Parazitoloji ile ilgili genel bilgilerin öğretilmesi, tıbbi önemi olan parazit türlerinin temel anlamda sınıflandırılması ile paraziter hastalıklarda tanı, tedavi ve korunma yollarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Parazitoloji terimleri ve tanımlamaları, parazit türleri, konak parazit etkileşimi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 3
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. 5
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. 3
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. 5
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster