ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel Laboratuvar Uygulamaları I TLT207 GÜZ 0+8 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Analizler için çözelti hazırlar.
  2-Temel organik bileşik deneylerini gerçekleştirir.
  3-Kan testlerini uygular.
  4-Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farkları gözlemler.
  5-İdrar ve dışkı analizlerini yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10440
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 4021632
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   219
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,3 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Çözeltilerin hazırlanması
  3 Karbonhidrat deneyleri
  4 Protein deneyleri
  5 Enzim deneyleri
  6 Lipid deneyleri
  7 Hücre incelemesi
  8 Ara Sınav
  9 Thoma lamı sayımı
  10 Kan hücrelerinin incelenmesi
  11 Kan grubu tayini
  12 Mitoz bölünme
  13 Mayoz bölünme
  14 Dışkı mikroskobisi
  15 İdrar analizleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Oğlakçı İlhan

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN
  Kaynaklar 1. Tıbbi Biyokimya Uygulamaları, Prof. Dr. Nuri Bakan 2. Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Savaş, Akademisyen Kitabevi 3. Klinik Biyokimya El Kitabı, İdris Mehmetoğlu, Nobel Tıp Kitabevleri
  Yardımcı Kitap Temel ve Klinik Biyokimya, Prof. Dr. Dildar Konukoğlu
  Dersin Amacı Tıbbi laboratuvar uygulamalarına ilişkin beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Çözelti hazırlama, karbonhidrat, protein, yağ deneyleri, hücre incelemeleri, idrar ve dışkı analizleri, hücre bölünmeleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 2
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 4
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. 3
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. 3
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 3
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 5
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster