ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yaz Uygulamaları (Staj) TLT299 GÜZ 0+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Alanı ile ilgili uygulamaları yapar.
  2-Alanı ile ilgili etkinlikleri takip eder.
  3-Uygulama sonucunda elde ettiği kazanımları yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 100820160
  Toplam İş Yükü(Saat)   160
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,33 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş yerini tanımak ve yapılan işler hakkında bilgi edinmek
  2 Staj yerinde yapılan uygulamalar hakkında bilgiler edinmek ve yapılan uygulamalara katılmak
  3 Staj yerinde yapılan uygulamalar hakkında bilgiler edinmek ve yapılan uygulamalara katılmak
  4 Staj yerinde yapılan uygulamalar hakkında bilgiler edinmek ve yapılan uygulamalara katılmak
  5
  6
  7
  8 Ara Sınav
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN
  Kaynaklar Staj Yönergesi
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencinin dönem içinde almış olduğu teorik ve uygulamalı derslerin uygulamalarını görerek, bilgi ve beceri kazanması ve özel sektörde ya da kamu kuruluşunda alanı ile ilgili uygulamaları yaparak iş tecrübesi kazanmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Staj yönetmeliğinde belirtilen kurum ve kuruluşların uygulamaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. -
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 3
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. 5
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. 5
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. 5
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. 3
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 4
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 3
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. 3
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster