ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Moleküler Biyoloji Uygulamaları TLT202 BAHAR 1+2 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Nükleik asit izolasyonunu yapar.
  2-Polimeraz zincir reaksiyonunu planlar ve uygular.
  3-Elektroforetik yöntemleri karşılaştırır.
  4-Moleküler biyoloji laboratuvarlarında çalışma prensiplerini açıklar.
  5-Analizler ile elde ettiği sonuçları bilimsel olarak yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8324
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011212
  Proje0000
  Laboratuar 4021020
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   122
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,07 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Moleküler Biyoloji Laboratuvarlarında Kullanılan Araç ve Gereçlerin Tanıtımı
  3 Kandan DNA İzolasyonu ve tayini
  4 Dokudan DNA İzolasyonu ve tayini
  5 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Mixi Hazırlama, Mix Dağılımı
  6 PZR ile Çoğaltılması
  7 Agaroz Jel Hazırlama, Agaroz Jele PZR Ürünü Aplike Etme
  8 Ara Sınav
  9 Akrilamid Jel Elektroforezi
  10 Elektroforez Sonuç Yorumlama
  11 Nükleik asit miktar tayini
  12 RNA İzolasyonu
  13 cDNA sentezi
  14 Gerçek Zamanlı PZR Mixi hazırlama, dağıtma
  15 Gerçek Zamanlı PZR sonuçlarının yorumlanması
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Moleküler Biyoloji Teknikleri, Doç. Dr. Ajda Çoker Gürkan Doç. Dr. Pınar Obakan Yerlikaya Doç. Dr. Elif Damla Arısan, Hipokrat Kitabevi, Ankara, 2017.
  Yardımcı Kitap Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, Prof. Dr. Güler Temizkan , Prof. Dr. Nazlı Arda, Nobel Yayınevi, Ankara, 2018.
  Dersin Amacı Günümüzde genetik tanı amacıyla tıbbi laboratuvarlarda kullanılan moleküler biyolojik yöntemlerin çalışma prensiplerini öğrenmesi ve uygulaması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Moleküler biyoloji laboratuvarında kullanılan genel araç ve gereçlerin tanıtımı, moleküler biyoloji laboratuvarlarında çalışma kuralları, kandan ve dokulardan DNA ve RNA izolasyonu ve amplifikasyonu, çoğaltılan ürünlerin agaroz jel elektroforezinde görüntülenmesi ve yorumlanması, polimeraz zincir tepkimesi çeşitleri, nükleik asit miktar tayini.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. -
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 4
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. 5
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. 5
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 4
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. 3
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster