ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel Laboratuvar Uygulamaları II TLT208 BAHAR 0+8 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tıbbi laboratuvarda prensiplerine göre çalışır.
  2-Laboratuvar sonuçlarını değerlendirir.
  3-Tıbbi laboratuvar tekniklerini uygular.
  4-Çalışma ortamında iş birliği yapar, ekip çalışması içinde yer alır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12672
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer(uygulama sınavı) 5012020
  Toplam İş Yükü(Saat)   219
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,3 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  3 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  4 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  5 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  6 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  7 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  8 Ara Sınav
  9 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  10 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  11 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  12 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  13 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  14 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  15 Tıbbi laboratuvar uygulamaları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Tıbbi laboratuvar uygulama ile beceri gelişimi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Tıbbi laboratuvar beceri gelişimi, laboratuvar uygulama
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. -
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 3
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. 5
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. 5
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. 5
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. 3
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 3
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. 4
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. 2
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster