ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Laboratuvar Kimyası TLT103 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Madde ve özelliklerini, atomun yapısını ve periyodik cetveli tanımlar.
  2-Kimyasal bileşikleri adlandırır.
  3-Karışım ve çözeltileri hazırlar.
  4-Asit ve bazlara ait tanımları yapar.
  5-pH, pOH ve tampon çözelti ile ilgili temel problemleri çözer.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   102
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,4 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Madde ve özellikleri K-1, Bölüm-1
  2 Atomun yapısı ve özellikleri K-1, Bölüm-2
  3 Periyodik tablo ve özellikleri K-1, Bölüm-10
  4 Kimyasal bileşiklerin adlandırılması K-1, Bölüm-3
  5 Kimyasal bağlar K-1, Bölüm-11
  6 Mol kavramı K-1, Bölüm-10
  7 Kimyasal tepkimeler ve stokiyometri K-1, Bölüm-4
  8 Ara Sınav
  9 Termokimya K-1, Bölüm-7
  10 Karışımlar ve çözeltiler K-1, Bölüm-14
  11 Çözeltilerin derişimleri I (molarite, normalite, molalite) K-1, Bölüm-14 K-3, Bölüm-4
  12 Çözeltilerin derişimleri II (yüzde derişimler, p-fonksiyonları) K-1, Bölüm-14 K-3, Bölüm-4
  13 Çözeltilerin yoğunluğu ve çözeltilerin hazırlanması K-1, Bölüm-14 K-3, Bölüm-4
  14 Asitler ve bazlar K-2, Bölüm-17
  15 Tampon çözeltiler ve hazırlanması K-2, Bölüm-18
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Melike BİLGİ KAMAÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Melike Bilgi Kamaç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K-1. Petrucci, H.R. & Harwood, S.W. (2010). Genel Kimya 1, Çeviri editörleri, Uyar, T. & Aksoy, S., 8. Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara. K-2. Petrucci, H.R. & Harwood, S.W. (2010). Genel Kimya 2, Çeviri editörleri, Uyar, T. & Aksoy, S., 8. Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara. K-3. Skoog, D.A.,West, D.M., Holler, F.J. & Crouch, S.R. (2004). Analitik Kimya Temelleri, 1. Cilt, (Fundamentals of Analytical Chemistry, Skoog, West, Holler), Çeviri editörleri, Kılıç, E. &Yılmaz H., 8. Baskı. Bilim Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Genel kimyadaki temel kavramların açıklanması, kullanacağı çözeltilerin hazırlanması, kimya ile ilgili problemlerin çözümü için analitik çözme yeteneğinin geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Maddenin ve atomun yapısı, periyodik cetvel ve elementler, bileşikler ve kimyasal bağlar, kimyasal reaksiyonlar, termokimya, çözeltiler, çözünme olayı, çözünme ısısı, konsantrasyon, konsantrasyon birimleri, kimyasal hesaplamalar ve molarite, normal çözeltiler (normalite), tampon çözeltiler, %konsantrasyonlu çözeltilerin hesaplanması, %hacim/hacim çözeltilerin hesaplaması, %kütle/hacim çözeltilerin hesaplaması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 5
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 4
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. 5
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 5
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster