ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp TLT153 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tartışır.
  2-Ülkemizde yasal düzenlemesi olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını sayar.
  3-GETAT yöntemlerinin hangi durumlarda uygulanabileceğini anlatır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   84
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,8 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Akupunktur
  3 Apiterapi
  4 Fitoterapi
  5 Hipnoz
  6 Sülük uygulaması
  7 Homeopati
  8 Ara Sınav
  9 Kayropraktik, Refleksoloji, Osteopati
  10 Kupa uygulaması
  11 Larva uygulaması
  12 Mezoterapi
  13 Proloterapi
  14 Ozon uygulaması
  15 Müzikterapi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Serhat Sirekbasan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Prof. Dr. Serpil Demirağ, Hipokrat Kitabevi, Ankara, 2019.
  Yardımcı Kitap Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği, T.C. Sağlık Bakanlığı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı. Yönetmelikler. https://getatportal.saglik.gov.tr//TR,8461/geleneksel-ve-tamamlayici-tip-uygulamalari-yonetmeligi.html
  Dersin Amacı Resmi Gazete`de yayınlanarak ülkemizde de yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bu uygulamaların güvenli, etkin ve bilimsel kullanımı konularında yeterli bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Akupunktur, Apiterapi, Fitoterapi, Hipnoz, Sülük uygulaması, Homeopati, Kayropraktik, Refleksoloji, Osteopati, Kupa uygulaması, Larva uygulaması, Mezoterapi, Proloterapi, Ozon uygulaması, Müzikterapi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 5
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 2
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 3
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. 4
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster