ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Hizmetlerinde İletişim TLT151 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İletişimi ve iletişim öğelerini sıralar, etkin iletişim için gerekli olan koşulları uygular.
  2-İletişim sürecini tanımlar ve iletişim yöntemlerini değerlendirir.
  3-İletişim ile algılama ve dinleme arasındaki ilişkileri karşılaştırır.
  4-Beden dilinin iletişimdeki rolünü açıklar, iletişim engellerinin aşılmasında empatik yaklaşımı uygular.
  5-Çalışma ortamında personel, hasta ve hasta yakınlarıyla sağlıklı iletişim kurar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler1511515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   78
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,6 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 İletişim ve iletişim öğelerinin tanımlanması
  3 Etkin iletişim ve koşulları
  4 İletişim süreci, iletişim yöntemleri
  5 İletişim ve algılama
  6 İşitmek ve dinlemek- Dinleme türleri ve geri bildirim süreci
  7 Beden dilinin iletişimdeki rolü
  8 Ara Sınav
  9 Makro-Mikro mimik okuma
  10 İletişim engelleri ve aşılması
  11 İletişimde empatik yaklaşım
  12 Sağlık personelinin hasta ile iletişimi
  13 Sağlık personelinin ekip ile iletişimi
  14 Sağlık personelinin işiyle ilgili yazılı ve sözlü iletişimi
  15 Sağlık personelinin işiyle ilgili yazılı ve sözlü iletişimi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Altıntaş E., Çamur D. Beden Dili, İstanbul,Motif Matbaacılık, 2004. 2. Özcan A. Hemşire Hasta İlişkisi ve İletişimi (2. Baskı), Sistem Yayıncılık, Ankara, 2006.
  Yardımcı Kitap 1. Danish SJ., Daugelli AR., Hauer AL. Yardım Becerileri Temel Eğitim Programı (Çev: F. Akkoyun,), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, 1994 2. Acar NV. Terapötik İletişim (3. Baskı), Onur Ofset, Ankara, 1998.
  Dersin Amacı Sağlıklı iletişim yöntemleri doğrultusunda, bireyin kendisini tanıması, doğru iletişim ilkelerinin farkına varması, günlük hayatta ve mesleğinde kullanabilmesi, iletişim konusunda duyarlılığın artmasının sağlanabilmesi, farklı din, kültür ve entelektüel düzeylere göre iletişim kurma prensipleri, kendini ifade etme yöntemleri üzerinde bilgi donanımına sahip olmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği İletişim ve iletişim öğelerinin tanımlanması, İletişim süreci, iletişim yöntemleri, Beden dilinin iletişimdeki rolü, İletişim engelleri ve aşılması, Sağlık personelinin hasta ile iletişimi, Sağlık personelinin ekip ile iletişimi, Sağlık personelinin işiyle ilgili yazılı ve sözlü iletişimi, Komuta Kontrol Merkezi ve 112 İstasyonu anonsu (Vaka Kabulü- Bildirimi- Teslimi)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. -
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. 5
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 4
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster