ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tıbbi Biyokimya ve uygulamaları TLT203 GÜZ 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Klinik biyokimyanın laboratuvarında kullanılan cihazları sıralar.
  2-Biyokimyasal tanı testlerini temel düzeyde tanımlar.
  3-Biyokimyasal testler ile hastalıkları ilişkilendirir, testlerin yorumlamasını yapar ve etik değerlere uygun hareket ederek sonuçları açıklar.
  4-Numune alma, saklama ve transportundaki gereklilikleri uygular.
  5-Laboratuvar da çalışma ortamının düzenler, ekip içerisinde çalışır ve planlama yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)9436
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011414
  Diğer (Laboratuvar sınavı) 3021632
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Klinik biyokimya laboratuvarında kullanılan cihazlar ve özellikleri
  3 Laboratuvar süreçleri (biyokimya test materyal alma ve transport, analiz öncesi değişkenlikler)
  4 Klinik tanıda enzimler ve serum enzim testleri
  5 Protein metabolizma hastalıkları ve testleri
  6 Karbonhidrat metabolizma hastalıkları ve testleri
  7 Lipid metabolizma hastalıkları ve testleri
  8 Ara Sınav
  9 Hormon metabolizma hastalıkları ve testleri
  10 Karaciğer fonksiyon testleri
  11 Böbrek fonksiyon testleri
  12 İdrar ve gaita analizleri
  13 Tümör belirteçleri
  14 Kas biyokimyası
  15 Gebelik biyokimyası
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Oğlakçı İlhan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Biyokimya , Engin Gözükara, Nobel Tıp Kitabevi, 5. Baskı 2. Klinik Biyokimya El kitabı- Prof. Dr. İdris Mehmetoğlu 3. Tıbbi Laboratuvar El Kitabı, Editör Prof. Dr. Selda Demirtaş , Doç. Dr. Murat Can , Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven, 2018 4. Temel ve Klinik Biyokimya: Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları için, Editör Prof. Dr. Dildar Konukoğlu, Çevirmen Doç. Dr. Gaye Erten, 2016
  Yardımcı Kitap Klinik Biyokimya Laboratuar Çalışmaları (Mutahhar Yenson
  Dersin Amacı Tıbbi laboratuvarın bir birimi olan biyokimya laboratuvarlarında, meslek yaşamlarında yararlanabilecekleri gerekli teorik bilgiyi edinmelerini ve pratikte uygulayacakları tanı testlerini öğrenmeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Klinik biyokimya laboratuvarında kullanılan cihazlar ve özellikleri, laboratuvar süreçleri (biyokimya test materyal alma ve transport, analiz öncesi değişkenlikler), klinik tanıda enzimler ve serum enzim testleri, protein metabolizma hastalıkları ve testleri, karbonhidrat metabolizma hastalıkları ve testleri, lipid metabolizma hastalıkları ve testleri, hormon metabolizma hastalıkları ve testleri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, idrar ve gaita analizleri, tümör belirteçleri, kas biyokimyası, gebelik biyokimyası
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 3
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 3
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. 3
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. 3
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 5
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 3
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. 5
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster