ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hematoloji TLT204 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hematolojinin temel kavramlarını tanımlar.
  2-Kan hücrelerinin özelliklerini ve görevlerini sıralar.
  3-Hematolojide kullanılan tanı yöntemlerini açıklar.
  4-Kan bileşenlerinin normal ve patolojik süreçlerini karşılaştırır.
  5-Temel hematolojik hastalıklarını sıralar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)9436
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Hematolojiye giriş; kanın bileşimi ve işlevleri
  3 Eritrositlerin yapısı ve özellikleri
  4 Eritrosit hastalıkları I
  5 Eritrosit hastalıkları II
  6 Hematokrit ve eritrosit sedimantasyon hızı
  7 Lökositlerin yapısı ve özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Lökosit hastalıkları
  10 Trombositlerin yapısı ve özellikleri
  11 Trombosit hastalıkları
  12 Hemoglobinin yapısı ve görevleri
  13 Kanın pıhtılaşma mekanizması ve bozuklukları
  14 Kan grupları
  15 Kanamalı hastalıklar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Genel Hematoloji, Çiğdem Gül, Murat Tosunoğlu, Hüseyin Arıkan, Kriter Yayınevi 2.İnsan Biyokimyası, Prof. Dr. Tamer Onat, Prof. Dr. Kaya Emerk, Prof. Dr. Eset Y. Sözmen
  Yardımcı Kitap Harper Biyokimya, Çeviri Ed: Nurten Dikmen, Tuncay Özgünen, Nobel Tıp Kitapevleri
  Dersin Amacı İnsan vücudundaki hematolojik komponentlerin tanınması, bu komponentlerin işlevlerinin ve özelliklerinin açıklaması, temel hematolojik hastalıkların sıralanması ve hematolojik analizler için yeterli bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Hematolojik komponentlerin tanınması, hematolojik hastalıklar ve hematolojik analizler hakkında bilgilerin verilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 5
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 3
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. 5
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster