ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Matematik TLT157 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mesleğinde karşılaştığı hesaplamalarda sayılarla işlem yapar.
  2-Mesleğinde matematiksel ilişkilerden yararlanma ve örüntüler oluşturur.
  3-Mesleğinde karşılaştığı problemleri matematiksek akıl yürütme yardımıyla çözer.
  4-Laboratuvar uygulamalarında gerekli olan yüzde hesaplarını yapar.
  5-Tablo, grafik okur ve yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer(Uygulama) 2010110
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, temel kavramlar, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Sayı Kümeleri ve işlemler
  3 Bölünebilme kuralları ve asal çarpanlar
  4 Obeb ve Okek
  5 Rasyonel sayılar ve ondalık sayılar
  6 Birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemler
  7 Basit eşitsizlikler
  8 Ara Sınav
  9 Üslü sayılar
  10 Köklü sayılar
  11 Oran - Orantı
  12 Orantı çeşitleri ve ortalamalar
  13 Muhakeme problemleri
  14 Yüzde hesapları
  15 Karışım problemleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Bedri Eminsoy

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY
  Kaynaklar Yrd. Doç. Dr. Gültekin TINAZTEPE, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları İçin Matematik. Altın Nokta yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Mesleği için gerekli olan matematik bilgilerini öğreterek,iş hayatında uygulayabilme yeterliliğini kazandırmak amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Sayılar, bölünebilme, eşitsizlikler, oran-orantı, problemler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. -
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 5
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster