ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tıbbi Terminoloji TLT107 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tıbbi terminolojinin tarihçesini ve temel esaslarını açıklar.
  2-Tıbbi terimleri meydana getiren kök, önek ve sonekleri açıklar.
  3-Tıbbi terminolojik sözcükleri doğru telaffuz eder, yazar ve anlar.
  4-Vücut, sistem ve organlara ait tıbbi terimleri tanır ve kullanır.
  5-Tüm vücut ile ilgili bölge ve hastalıkları tıbbi terminoloji sistematiği içinde bilimsel olarak değerlendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)8432
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Tıbbi terminolojinin tanımı, tarihçesi ve terimlerin okunuşu
  3 Terimlerde ögeler: Kök, önek, sonek kavramları
  4 Terim çeşitleri (genel terimler,eponim terimler, akronim terimler, kısaltmalar, ölçü birimleri, simgeler)
  5 Tanısal terimler (radyolojik terimler, nükleer tıp terimleri, klinik terimler)
  6 Tanısal terimler (laboratuvar terimleri, insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimleri, yön terimleri)
  7 Kan terimleri
  8 Ara Sınav
  9 Kardiyovasküler ve endokrin sistem terimleri
  10 Solunum sistemi terimleri
  11 Sindirim sistemi terimleri
  12 Göz-kulak burun boğaz terimleri
  13 Santral ve periferik sinir sistemi terimleri
  14 Kas-iskelet sistemi terimleri
  15 Ürogenital sistem terimleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Oğlakçı İlhan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1-Yüksekokullar İçin Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı; S. Ekinci, G.Hatipoğlu (Hatipoğlu Basım Yayım). 2-Temel Tıbbi Terminoloji; Yazar: Peggy Stanfield , Nanna Cross, Çevirmen: İlker İlhanlı, Nobel Akademik Yayıncılık
  Yardımcı Kitap Tıbbi Terminoloji, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını
  Dersin Amacı Tıbbi terimleri doğru biçimde telaffuz etmesi, yazması ve kullanması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Tıbbi terminolojinin tarihçesi ve terimlerin okunuşu, terimlerde ögeler; kök, önek, sonek kav-ramları, terim çeşitleri (genel terimler, eponim terimler, akronim terimler, kısaltmalar ölçü birimleri, simgeler), tanısal terimler (radyolojik terimler, nükleer tıp terimleri, klinik terimler), tanısal terimler (laboratuvar terimleri, insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimleri, yön te-rimleri), kan terimleri, kardiyovasküler ve endokrin sistem terimleri, solunum sistemi terimleri, sindirim sistemi terimleri, göz-kulak burun boğaz terimleri, santral ve periferik sinir sistemi terimleri, kas-iskelet sistemi terimleri, ürogenital sistem terimleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 5
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 3
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. -
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster