ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyosensörler TLT163 GÜZ-BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyosensörlerin temel ilkelerini tanımlar
  2-Biyosensörleri sınıflandırır
  3-Biyosensörlerin avantajlarını ve uygulama alanlarını tanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)6212
  Ödevler10188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyosensörlerin tanımı, yapısı ve sınıflandırılması 1. Eggins, R. B. 1996. Biosensors: an Introduction, Wıley&Teubner, New York, 1-13. sayfalar 2. Tüylek, Z. Biyosensörler ve Nanoteknolojik Etkileşim, BEU Journal of Science, 6(2), 71-80, 2017
  2 Biyosensörlerin avantajları ve genel uygulama alanları Dinçkaya E, Enzim sensörleri. In Biyosensörler, Biyokimya Yaz Okulu Kitabı, (Ed. A Telefoncu):81- 142 sayfalar. İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 1999.
  3 Biyosensörlerin hazırlanması Tüylek, Z. Biyosensörler ve Nanoteknolojik Etkileşim, BEU Journal of Science, 6(2), 71-80, 2017
  4 Biyomateryalin immobilizasyon metotları 1. Eggins, R. B. 1996. Biosensors: an Introduction, Wıley&Teubner, New York, 31-51. sayfalar 2. Şahin M., "Etanol-metanol karısımının tayini için yüzey baskılı elektrotların modifiye edilmesiyle amperometrik alkol biyosensörünün gelistirilmesi, 2013, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi).
  5 Biyosensörlerin performans kriterleri 1. Eggins, R. B. 1996. Biosensors: an Introduction, Wıley&Teubner, New York, 133-146. sayfalar 2. Şahin M., "Etanol-metanol karısımının tayini için yüzey baskılı elektrotların modifiye edilmesiyle amperometrik alkol biyosensörünün gelistirilmesi, 2013, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi).
  6 İmmünosensörler Li, Yanbin. 2006. Section 2.3 Biosensors, pp. 52-93, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of Agricultural Engineering; Volume Editor, Axel Munack. St. Joseph, Michigan, USA: ASABE. Copyright American Society of Agricultural Engineers. Çevirmenler: Pınar DEMİRCİOĞLU ve İsmail BÖĞREKCİ Çeviri Editörleri: Sefa TARHAN ve Mehmet Metin ÖZGÜVEN 65-69 sayfalar
  7 Enzimatik biyosensörler Şahin M., "Etanol-metanol karısımının tayini için yüzey baskılı elektrotların modifiye edilmesiyle amperometrik alkol biyosensörünün gelistirilmesi, 2013, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi).
  8 Ara Sınav
  9 Mikrobiyal biyosensörler Li, Yanbin. 2006. Section 2.3 Biosensors, pp. 52-93, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of Agricultural Engineering; Volume Editor, Axel Munack. St. Joseph, Michigan, USA: ASABE. Copyright American Society of Agricultural Engineers. Çevirmenler: Pınar DEMİRCİOĞLU ve İsmail BÖĞREKCİ Çeviri Editörleri: Sefa TARHAN ve Mehmet Metin ÖZGÜVEN 68 sayfa
  10 DNA-RNA temelli biyosensörler Li, Yanbin. 2006. Section 2.3 Biosensors, pp. 52-93, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of Agricultural Engineering; Volume Editor, Axel Munack. St. Joseph, Michigan, USA: ASABE. Copyright American Society of Agricultural Engineers. Çevirmenler: Pınar DEMİRCİOĞLU ve İsmail BÖĞREKCİ Çeviri Editörleri: Sefa TARHAN ve Mehmet Metin ÖZGÜVEN 69 sayfalar
  11 İmpedimetrik biyosensörler Li, Yanbin. 2006. Section 2.3 Biosensors, pp. 52-93, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of Agricultural Engineering; Volume Editor, Axel Munack. St. Joseph, Michigan, USA: ASABE. Copyright American Society of Agricultural Engineers. Çevirmenler: Pınar DEMİRCİOĞLU ve İsmail BÖĞREKCİ Çeviri Editörleri: Sefa TARHAN ve Mehmet Metin ÖZGÜVEN 74 sayfalar
  12 Elektrokimyasal biyosensörler Şahin M., "Etanol-metanol karısımının tayini için yüzey baskılı elektrotların modifiye edilmesiyle amperometrik alkol biyosensörünün gelistirilmesi, 2013, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi).
  13 Optik ve termal biyosensörler Şahin M., "Etanol-metanol karısımının tayini için yüzey baskılı elektrotların modifiye edilmesiyle amperometrik alkol biyosensörünün gelistirilmesi, 2013, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi).
  14 Tıp, sağlık ve biyokimya alanında biyosensörler ve son gelişmeler Kökbaş, U. Kayrın, L, Tuli A., Biyosensörler ve Tıpta Kullanım Alanları, Archives Medical Review Journal 2013; 22(4):499-513.
  15 Gıda ve çevre analizlerinde biyosensörler ve son gelişmeler Aykut, U, Temiz, H. Biyosensörler ve Gıdalarda Kullanımı, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) 51-59 .
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Melike BİLGİ KAMAÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ALTUN
  Kaynaklar 1- Eggins, R. B. 1996. Biosensors: an Introduction, Wıley&Teubner, New York, 212 p. 2- Şahin M., "Etanol-metanol karısımının tayini için yüzey baskılı elektrotların modifiye edilmesiyle amperometrik alkol biyosensörünün gelistirilmesi, 2013, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi). 3- Dinçkaya E, Enzim sensörleri. In Biyosensörler, Biyokimya Yaz Okulu Kitabı, (Ed. A Telefoncu):81-142 sayfalar. İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 1999.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Biyosensörlerin tanımı, yapısını, çalışma prensiplerini ve uygulama alanlarını öğrenmeyi amaçlar.
  Dersin İçeriği Biyosensörlerin tanımı, yapısı ve sınıflandırılması, Biyosensörlerin avantajları ve genel uygulama alanları, Biyosensörlerin hazırlanması, Biyomateryalin immobilizasyon metotları, Biyosensörlerin performans kriterleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. -
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. -
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. 5
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 4
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. 5
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 4
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster