ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Enstrümental Analiz Cihazları TLT161 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Alanı ile ilgili terminolojiye hakim olur, tanımlamalar yapar
  2-Spektrofotometrik yöntemleri açıklar
  3-Kromatografik yöntemleri tanımlar
  4-Mikroskopik analiz yöntemleri ve uygulamaları tanımlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   87
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,9 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders tanıtımı, giriş, amaç ve öğrenim hedefleri K1
  2 Spektrofotometrik cihazların tanımı ve kullanım alanları K2
  3 Optik atomik spektrometriye giriş, atomik absorpsiyon spektrometri, atomik floresans spektrometri K1 K2
  4 Atomik emisyon spektrometri, atomik kütle spektrometri, infrared spektrometri K1 K2
  5 Raman spektroskopi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi K2
  6 Kromatografi kavramı ve kromatografik yöntemler, kromatografik ayırma yöntemleri, elektroforez yöntemi K2
  7 Yüksek performanslı sıvı kromatografisi, kapiler elektroforez K1
  8 Ara Sınav
  9 Mikroskopik analiz yöntemlerine giriş, elektron mikroskoplarına giriş, taramalı elektron mikroskobu (SEM), transmisyon elektron mikroskobu (TEM) K3
  10 X-ışınları difraktometresi (XRD), atomik kuvvet mikroskobu (AFM), X-ışını floresans spektormetresi K1 K2
  11 Kütle Spektrometresi, Ultraviyole ve Görünür Bölge Spektrometresi K2
  12 Santrifüj ve Santrifigasyon, Elektrogravimetrik ve Kulometrik Yöntemler K2
  13 Laboratuvar Cihazlarının Tanıtılması K4
  14 Termal Analiz Yöntemleri, X-ışını Spektroskopisi K1 K2
  15 Radyokimyasal Yöntemler, Potansiyometrik Yöntemler K2
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr.Ebru Kılıçay
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Doç.Dr.Ebru Kılıçay
  Kaynaklar K1. Toğrul, T. (Ed.), 1995. İnstrümental Analiz, AÜFF Döner Sermaye İşletmesi Yayını, No:28, Ankara. K2. Skoog, D.A., Holler, F.J., Nieman, T.A., 1998. Principles of Instrumental Analysis, 5th Ed., Sauunders College Publishing (Çeviri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., Bilim Yayıncılık, Ankara) K3. Bauer, H.H., Christian, G.D. ve O?Reilly, J.E., 1978. Instrumental Analysis, Allyn and Bacon, Inc., Boston. K4. Ewing, G.W., 1975. Instrumental Methods of Chemical Analysis, 4.Baskı, Mcgraw-Hill, New-York.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Cihaza dayalı analiz yöntemlerinin ilgili cihazlar ile birlikte ögretilmesi; farklı karışımların analizi için uygun sistem ve koşulları tasarımı becerisi edinilmesi.
  Dersin İçeriği Spektrofotometrik yöntemler; teori, UV-VIS, IR ve AA spektrofotometre uygulamaları, kromatografik yöntemler, yüksek basınç sıvı kromatografi uygulaması, gaz kromatografi-kütle spektometresi uygulaması, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin ölçülmesi; bir proses akımındaki muhtemel bileşenlerin analizi için uygun sistem ve koşullarının tasarımı projesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. -
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 3
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. 4
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. -
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 4
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. 3
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster