ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyoanaliz TLT165 GÜZ-BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyoanalitleri tanır
  2-Biyoanalitleri analize hazırlar
  3-Biyoanalit tayininde kullanılan analiz yöntemlerini tanımlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)6212
  Ödevler10188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyoanalitlerin sınıflandırılması UNIT I: Biomolecules, https://www.researchgate.net/publication/323551103.
  2 Biyoanalitlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri UNIT I: Biomolecules, https://www.researchgate.net/publication/323551103.
  3 Biyoanaliz metotlarına giriş Enstrümental Analiz - Holler, Skoog, Crouch, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz, 1-22 sayfalar.
  4 Biyoanalitlerin analize hazırlanması Enstrümental Analiz - Holler, Skoog, Crouch, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz, 1-22 sayfalar.
  5 Uygun analiz yönteminin seçimi Enstrümental Analiz - Holler, Skoog, Crouch, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz, 1-22 sayfalar.
  6 Biyoanalitlerin spektroskopik yöntemlerle analizi Enstrümental Analiz - Holler, Skoog, Crouch, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz, 131-590 sayfalar.
  7 Biyoanalitlerin kromatografik yöntemlerle analizi Enstrümental Analiz - Holler, Skoog, Crouch, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz, 761-890 sayfalar.
  8 Ara Sınav
  9 Biyoanalitlerin elektrokimyasal yöntemlerle analizi Enstrümental Analiz - Holler, Skoog, Crouch, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz, 627-750 sayfalar.
  10 Biyoanalitlerin elektroforetik yöntemlerle analizi Enstrümental Analiz - Holler, Skoog, Crouch, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz, 867-888 sayfalar.
  11 Biyoanalitlerin enzimatik yöntemlerle analizi Şahin M., "Etanol-metanol karısımının tayini için yüzey baskılı elektrotların modifiye edilmesiyle amperometrik alkol biyosensörünün gelistirilmesi, 2013, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi).
  12 Biyoanalitlerin ELISA yöntemi ile analizi Aras, Z. Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri, Turk Hij Den Biyol Derg: 2011; 68 (2): 97 ? 104.
  13 Biyoanalitlerde PCR tekniği ve uygulamaları Okutucu, B., Pehlivan, S. ?Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları? ARŞİV 2003; 12:138.
  14 Biyoanalitlerin biyosensörler ile analizi Enstrümental Analiz - Holler, Skoog, Crouch, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz, 605-753 sayfalar.
  15 Biyoanalitik validasyon Enstrümental Analiz - Holler, Skoog, Crouch, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz, 967-990 sayfalar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Melike BİLGİ KAMAÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ALTUN
  Kaynaklar 1- Enstrümental Analiz - Holler, Skoog, Crouch, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
  Yardımcı Kitap
  Dersin Amacı Biyoanalitlerin analizinde kullanılan biyoanaliz metotlarını tanıtmak ve temel prensiplerinin öğrenilmesini sağlamak.
  Dersin İçeriği Biyoanalitlerin sınıflandırılması, Biyoanalitlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, Biyoanaliz metotlarına giriş, Biyoanalitlerin analize hazırlanması, Uygun analiz yönteminin seçimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar. 4
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular. 4
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar. -
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur. -
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar. -
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. -
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 4
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 3
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular. -
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir. 4
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. -
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar. -
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular. -
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster