ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI - I YBP101 GÜZ 3+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili tanımlamaları yapar.
  2-Yaşlının temel gereksinimlerini ve bakım uygulamalarının yürütülmesindeki temel kuralları listeler.
  3-Yaşamsal bulgularını rapor eder.
  4-Yaşlıda bireysel hijyen uygulamalarını uygular.
  5-Rahat yatış pozisyonlarını uygular.
  6-Asepsi-Antisepsi kavramlarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 10155
  Toplam İş Yükü(Saat)   141
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,7 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, Sağlık ekibi ve mesleki roller, Mesleki etik ilkeler.
  2 Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlar.
  3 Homeostazis, yaşlının temel gereksinimleri ve günlük yaşam aktiviteleri , Yaşlılıkta görülen değişiklikler.
  4 Yaşlıda bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar.
  5 Yaşlı bireyin yaşlı bakım teknikeri tarafından değerlendirilmesi ve fizik muayene.
  6 Yaşamsal Bulgular ( ateş, nabız, tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi).
  7 Yaşamsal Bulgular (ateş, nabız, tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi )(devam).
  8 Ara Sınav
  9 Yaşlıda sıcak ve soğuk uygulamalar.
  10 Yaşlıda deri ve öz bakım uygulamaları.
  11 Yaşlının hareket gereksinimi, mobilizasyonu ve vücut mekaniği.
  12 Yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları.
  13 Yaşlıda Bası Yaraları ve Bakımı.
  14 Oral ilaç uygulamaları, parenteral ilaç uygulamaları.
  15 Asepsi, antisepsi ve hastane infeksiyonları.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK, Dr. Öğr. Üyesi T. Barış DEĞER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Huri Seval Gönderen Çakmak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Kamerya BABADAĞ. Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi. ISBN: 9786054499243, Basım Tarihi: 2012 2- Yasin Tevfik Saptan, İhtiyarlık ve hastalıkları, C-1, Muzluk Kitapevi, 1947, İstanbul. 3- Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA 4- UÇKU, Reyhan, et al. YAŞLI VE HASTA BAKIM HİZMETLERİ. Diss. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2012. 5- Ulusoy, Filiz M., and Refia Selma Görgülü. Hemşirelik esasları: temel kuram, kavram, ilke ve yöntemler. 72 TDFO, 2001.
  Yardımcı Kitap DURNA, Zehra; AKIN, Semiha; ÖZDILLI, Kürşat. İç hastalıkları hemşireliği uygulama rehberi. Cinius yayınları, 2009.
  Dersin Amacı Sağlıklı yada hasta Yaşlı Bireyin bakımında ihtiyaç duyulabilecek her türlü bakım teknikleri ile yapılması gereken davranışları öğretmek
  Dersin İçeriği Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlar. Homeostazis, yaşlının temel gereksinimleri ve günlük yaşam aktiviteleri , Yaşlılıkta görülen değişiklikler. Yaşlıda bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar. Yaşlı bireyin yaşlı bakım teknikeri tarafından değerlendirilmesi ve fizik muayene. Yaşamsal Bulgular ( ateş, nabız, tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi). Yaşamsal Bulgular (ateş, nabız, tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi )(devam). Yaşlıda sıcak ve soğuk uygulamalar. Yaşlıda deri ve öz bakım uygulamaları Yaşlının hareket gereksinimi, mobilizasyonu ve vücut mekaniği. Yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları. Yaşlıda Bası Yaraları ve Bakımı. Oral ilaç uygulamaları, parenteral ilaç uygulamaları. Asepsi, antisepsi ve hastane infeksiyonları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel sağlık bilimleri konusunda genel bir bilgiye sahip olur ve gerektiğinde mesleğinde kullanabilir. 5
  2 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır. 3
  3 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini ve ihtiyaçlarını fark edebilir, sorunları saptar ve çözüm önerileri geliştirir. 4
  4 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. 4
  5 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bir birey olarak, alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilir. -
  6 Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda diğer sağlık ekibi üyeleri ve farklı disiplinlerden profesyonellerle ile işbirliği içinde çalışabilir. 4
  7 Birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönet-melik ve mevzuatı bilir ve uygun davranır. -
  8 Sağlıklı beslenme kuralları, yeterli ve dengeli beslenme, yaşlılarda beslenme ilkeleri, yaşlılıkta beslenmenin önemi, yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkelerini bilir. -
  9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir, kendisine verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. -
  10 Özel durum ve hastalıklara sahip yaşlılara bakım konusunda temel bilgiye sahip olur. -
  11 İlk yardım, halk sağlığı, çevre koruma konularında temel bilgiye sahip olur. -
  12 Yaşlı bireyin aile üyeleri ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilir, yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir. -
  13 Temel ilaç bilgisine sahip olur, yaşlının kullanmakta olduğu ilaçları düzenler, yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının azaltılabilmesi için ekip üyeleri ile karşılıklı iletişim ve geri bildirimin sağlar. -
  14 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  15 Yaşlıların planlanan rehabilitasyon programını uygulamaya yardım edebilir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster