ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YAŞLIYA ÖZEL FARMAKOLOJİ YBP213 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Farmakolojinin temel kavramları; çalışma alanı ve dalları; ilaç tanımı; ilaç uygulamasıyla ilgili temel kuralları, ilaçların veriliş yolları ve dozları; ilaçların etki mekanizmalarını listeler..
  2-İlaçların etki mekanizmalarını listeler.
  3-Sistemik hastalıklarda kullanılan ilaçları ve uygulanmasını listeler.
  4-Acil durumlarda kullanılan ilaçları ve uygulanmasını listeler.
  5-Vücudun ilaçlara etki mekanizmasını listeler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   77
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,57 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri. K1
  2 Farmakolojiye giriş, Farmakolojinin çalışma alanı ve dalları, ilaç tanımı. K1
  3 İlaç uygulamasıyla ilgili kavramlar, Farmasötik şekiller, ilaç uygulama yolları. Yaşlıya özel durumlar. K1
  4 Farmakokinetik ve Farmakodinamik, İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler (Antagonizma, Sinerjizma) İlaçların Etki Mekanizmaları.Yaşlıya özel durumlar. K1
  5 İlaç toksik etkileri, akut zehirlenmeler.Yaşlıya özel durumlar. K2
  6 Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar.Yaşlıya özel durumlar. K2
  7 Endokrin bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar. Yaşlıya özel durumlar. K1,2
  8 Ara Sınav
  9 Kardiyovasküler Sistem İlaçları.Yaşlıya özel durumlar. K1,2
  10 Sindirim sistemi ilaçları.Yaşlıya özel durumlar. K2
  11 Sinir Sistemi ilaçları. Yaşlıya özel durumlar. K1
  12 Solunum ve Sistemi ilaçları.Yaşlıya özel durumlar. K1
  13 Antiseptikler, Antiviraller, Antiparazitler, AİDS ilaçları. Yaşlıya özel durumlar. K1,2
  14 Sıvı elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar.Yaşlıya özel durumlar. K1
  15 İlaç ve madde bağımlılığı.Yaşlıya özel durumlar. K1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK, Dr. Öğr. Üyesi T. Barış DEĞER
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Kutay Kaşlı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1-Süzer, Öner. Farmakoloji ders kitabı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2008. 2-DURNA, Zehra; AKIN, Semiha; ÖZDILLI, Kürşat. İç hastalıkları hemşireliği uygulama rehberi. Cinius yayınları, 2009. 3-Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı yaşlıya özel farmakoloji ile ilgili temel bilgiler vererek, kronik seyirli sistemik hastalıklarda ve acil durumlarda kullanılan ilaçların mekanizmalarının ve kullanılış yollarının kavranmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri . Farmakolojiye giriş, Farmakolojinin çalışma alanı ve dalları, ilaç tanımı. İlaç uygulamasıyla ilgili kavramlar, Farmasötik şekiller, ilaç uygulama yolları. Farmakokinetik ve Farmakodinamik, İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler (Antagonizma, Sinerjizma) İlaçların Etki Mekanizmaları. İlaç toksik etkileri, akut zehirlenmeler. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar. Endokrin bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar. Kardiyovasküler Sistem İlaçları. Sindirim sistemi ilaçları. Sinir Sistemi ilaçları Solunum ve Sistemi ilaçları. Antiseptikler, Antiviraller, Antiparazitler, AİDS ilaçları, . Sıvı elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar. İlaç ve madde bağımlılığı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel sağlık bilimleri konusunda genel bir bilgiye sahip olur ve gerektiğinde mesleğinde kullanabilir. 2
  2 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır. 3
  3 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini ve ihtiyaçlarını fark edebilir, sorunları saptar ve çözüm önerileri geliştirir. -
  4 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. -
  5 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bir birey olarak, alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilir. -
  6 Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda diğer sağlık ekibi üyeleri ve farklı disiplinlerden profesyonellerle ile işbirliği içinde çalışabilir. -
  7 Birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönet-melik ve mevzuatı bilir ve uygun davranır. -
  8 Sağlıklı beslenme kuralları, yeterli ve dengeli beslenme, yaşlılarda beslenme ilkeleri, yaşlılıkta beslenmenin önemi, yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkelerini bilir. -
  9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir, kendisine verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. -
  10 Özel durum ve hastalıklara sahip yaşlılara bakım konusunda temel bilgiye sahip olur. -
  11 İlk yardım, halk sağlığı, çevre koruma konularında temel bilgiye sahip olur. -
  12 Yaşlı bireyin aile üyeleri ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilir, yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir. -
  13 Temel ilaç bilgisine sahip olur, yaşlının kullanmakta olduğu ilaçları düzenler, yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının azaltılabilmesi için ekip üyeleri ile karşılıklı iletişim ve geri bildirimin sağlar. 5
  14 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  15 Yaşlıların planlanan rehabilitasyon programını uygulamaya yardım edebilir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster