ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  GERİATRİK ANATOMİ YBP105 GÜZ 2+1 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anatomik kavramları tanımlar.
  2-Anatomik düzlemleri ve insan vücudundaki boşlukları tanımlar.
  3-İnsan vücudundaki kemik, eklem ve anatomik hareketleri karşılaştırır.
  4-Vücut sistemlerini ve organları listeler.
  5-Sistemleri oluşturan organların yapılarını, diğer organlarla ilişkilerini, beslenmelerini ve innervasyonlarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 10155
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç.
  2 Anatomik temel kavramlar ve vücudun temel birimleri.
  3 Hareket Sistemi Anatomisi: kemikler ve eklemler.
  4 Hareket Sistemi Anatomisi: kaslar.
  5 Sinir Sistemi Anatomisi: nöronun yapısı ve merkezi sinir sistemi.
  6 Sinir Sistemi Anatomisi: periferik sinir sistemi.
  7 Dolaşım Sistemi Anatomisi: Kalbin Anatomisi.
  8 Ara Sınav
  9 Dolaşım Sistemi Anatomisi: vasküler ve lenfatik sistem.
  10 Sindirim Sistemi Anatomisi: gastrointestinal sistem ve karaciğer
  11 Solunum Sistemi Anatomisi: üst solunum yolları ve akciğerler.
  12 Üriner Sistem Anatomisi: üreter, üretra, idrar kesesi ve böbrek
  13 Endokrin Sistem Anatomisi: tiroid, hipofiz, böbrek üstü bezleri ve pankreas
  14 Genital Sistem Anatomisi: yumurtalık, rahim, testis.
  15 Duyu Organları Anatomisi: görme ve işitme organı.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi T. Barış DEĞER, Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK.
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Tahsin Barış Değer

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Vural F. (Editör), İnsan Anatomisi, Akademi Basım ve Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, Ağustos 2012. 2. Göçmen Karabekir N. (Editör), sağlık bilimleri için ANATOMİ, Güneş Hekimliği Yayınları, 2019.
  Yardımcı Kitap R.L. Drake, A.W. Vog, A.W.M. Mitcheli, (çeviri: S. Faiz, M. Yıldırım). Gray`in Anatomisi. Güneş Tıp Yayınları, 2006.
  Dersin Amacı İnsan anatomisi ve anatomik yapısının temel kavramlarını öğretmek, bu bilgiyi diğer sağlık, bakım ve klinik dersleri anlamak ve mesleğini uygulamak için kullanma becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı: Giriş, amaçlar. Temel anatomik kavramlar, anatomik düzlemler, vücudun temel birimleri ve vücut boşlukları. Hareket Sisteminin Anatomisi: Kemikler ve Eklemler Kaslar. Sinir Sisteminin Anatomisi: Nöronun ve merkezi sinir sisteminin yapısı. Dolaşım Sistemi Anatomisi: Kalp ve Damarların Anatomisi ve Lenfatik Sistem. Solunum Sistemi Anatomisi: Üst solunum yolu ve akciğer. Üriner Sistem Anatomisi: Böbrek, üreter, mesane ve üretra. Endokrin Sistem Anatomisi: Hipotalamus, hipofiz, tiroid, adrenal, pankreas bezleri. Genital Sistemin Anatomisi: Erkek ve dişi üreme organları. Duyu organlarının anatomisi: göz, kulak, dil, burun.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel sağlık bilimleri konusunda genel bir bilgiye sahip olur ve gerektiğinde mesleğinde kullanabilir. 5
  2 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır. 3
  3 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini ve ihtiyaçlarını fark edebilir, sorunları saptar ve çözüm önerileri geliştirir. 2
  4 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. -
  5 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bir birey olarak, alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilir. -
  6 Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda diğer sağlık ekibi üyeleri ve farklı disiplinlerden profesyonellerle ile işbirliği içinde çalışabilir. 3
  7 Birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönet-melik ve mevzuatı bilir ve uygun davranır. -
  8 Sağlıklı beslenme kuralları, yeterli ve dengeli beslenme, yaşlılarda beslenme ilkeleri, yaşlılıkta beslenmenin önemi, yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkelerini bilir. -
  9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir, kendisine verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. -
  10 Özel durum ve hastalıklara sahip yaşlılara bakım konusunda temel bilgiye sahip olur. -
  11 İlk yardım, halk sağlığı, çevre koruma konularında temel bilgiye sahip olur. -
  12 Yaşlı bireyin aile üyeleri ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilir, yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir. -
  13 Temel ilaç bilgisine sahip olur, yaşlının kullanmakta olduğu ilaçları düzenler, yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının azaltılabilmesi için ekip üyeleri ile karşılıklı iletişim ve geri bildirimin sağlar. -
  14 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  15 Yaşlıların planlanan rehabilitasyon programını uygulamaya yardım edebilir. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster