ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YAŞLILARDA KRONİK HASTALIKLAR YBP106 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yaşlılarda en çok görülen kronik hastalıkları listeler.
  2-Yaşlılarda en sık rastlanan kronik hastalıkları genel olarak tanımlar.
  3-Kronik hastalıkların nedenlerini, etki eden faktörleri, belirtilerini özetler.
  4-Kronik hastalıkların yaşlılara özgü seyrini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 1011515
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kronik hastalıkların tanımı, özellikleri ve en sık görülen kronik hastalıklar. K1
  2 Kardiyovasküler sistem hastalıkları: kalp ve koroner hastalıklar. K1
  3 Kardiyovasküler sistem hastalıkları: hipertansiyon ve periferik damar hastalıkları. K1
  4 Pulmoner sistem hastalıkları:KOAH, astım. K1
  5 Nörolojik sistem hastalıkları: stroke-inme. K1,2
  6 Nörolojik sistem hastalıkları: demans. K1,2
  7 Endokrin sistem hastalıkları: diyabet, obesite, troid hastalıkları. K1,2
  8 Ara Sınav
  9 Kas-iskelet sistemi hastalıkları: artrit, osteoporoz. K1,2
  10 Gastrointestinal sistem hastalıkları: gastrit, ülser, reflü, konstipasyon. K1,2
  11 Üriner sistem hastalıkları: kronik böbrek yetmezliği. K1
  12 Onkolojik hastalıklar: kanser. K1
  13 Görsel işitsel sistem hastalıkları: makuler dejenerasyon. K1
  14 Hematolojik, dermatolojik sistem hastalıkları. K1,2
  15 Psikiyatrik hastalıklar: depresyon. K1,2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi T. Barış DEĞER, Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Huri Seval Gönderen Çakmak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Arıoğul S. (Editör). Geriatri ve Gerontoloji. NM Medikal & Nobel Yayınevi. 2006. 2. Kuş G. (Editör). Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 3. Baskı, 2017.
  Yardımcı Kitap Enar R. Kalp ve Damar Sağlığı Klavuzu. Nobel Tıp Kitapevleri, 2007.
  Dersin Amacı Yaşlılarda görülen kronik hastalıkların özellikleri, seyri ve evreleri konusunda bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Kronik hastalıkların tanımı, özellikleri ve en sık görülen kronik hastalıklar. Kardiyovasküler sistem hastalıkları: kalp ve koroner hastalıklar, hipertansiyon ve periferik damar hastalıkları. Pulmoner sistem hastalıkları:KOAH, astım. Nörolojik sistem hastalıkları: stroke-inme, demans. Endokrin sistem hastalıkları: diyabet, obesite, troid hastalıkları. Kas-iskelet sistemi hastalıkları: artrit, osteoporoz. Gastrointestinal sistem hastalıkları: gastrit, ülser, reflü, konstipasyon. Üriner sistem hastalıkları: kronik böbrek yetmezliği. Onkolojik hastalıklar: kanser. Görsel işitsel sistem hastalıkları: makuler dejenerasyon. Hematolojik, dermatolojik sistem hastalıkları. Psikiyatrik hastalıklar: depresyon.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel sağlık bilimleri konusunda genel bir bilgiye sahip olur ve gerektiğinde mesleğinde kullanabilir. 5
  2 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır. 4
  3 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini ve ihtiyaçlarını fark edebilir, sorunları saptar ve çözüm önerileri geliştirir. -
  4 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. -
  5 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bir birey olarak, alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilir. 3
  6 Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda diğer sağlık ekibi üyeleri ve farklı disiplinlerden profesyonellerle ile işbirliği içinde çalışabilir. 5
  7 Birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönet-melik ve mevzuatı bilir ve uygun davranır. -
  8 Sağlıklı beslenme kuralları, yeterli ve dengeli beslenme, yaşlılarda beslenme ilkeleri, yaşlılıkta beslenmenin önemi, yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkelerini bilir. -
  9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir, kendisine verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. -
  10 Özel durum ve hastalıklara sahip yaşlılara bakım konusunda temel bilgiye sahip olur. 5
  11 İlk yardım, halk sağlığı, çevre koruma konularında temel bilgiye sahip olur. -
  12 Yaşlı bireyin aile üyeleri ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilir, yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir. -
  13 Temel ilaç bilgisine sahip olur, yaşlının kullanmakta olduğu ilaçları düzenler, yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının azaltılabilmesi için ekip üyeleri ile karşılıklı iletişim ve geri bildirimin sağlar. -
  14 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  15 Yaşlıların planlanan rehabilitasyon programını uygulamaya yardım edebilir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster