ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YAŞLILARDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE BAKIM YBP202 BAHAR 3+1 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yaşlılarda sık görülen nörolojik hastalıkları sıralar.
  2-Yaşlılarda sinir sisteminde meydana gelen fizyolojik değişimleri açıklar.
  3-İnme, demans, parkinson hastalıklarını tanımlar.
  4-Demans çeşitlerine örnekler verir.
  5-Demans hastalarında rehabilitasyon uygulamalarına örnekler verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13452
  Ödevler1011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 1011515
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yaşlılıkta sık görülen nörolojik hastalıklara giriş, tanım, önemi. K1
  2 Sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi. K1
  3 Yaşlılıkta sinir sisteminde görülen fizyolojik değişimler. K1-2
  4 İnme-stroke. K1-2
  5 İnmede bakım ve rehabilitasyon. K1-2
  6 Demans ve çeşitleri. K1-2
  7 Alzheimer. DN, K1
  8 Ara Sınav
  9 Alzheimer`de bakım ve rehabilitasyon. DN, K1
  10 Parkinson. K1
  11 Parkinson`da bakım ve rehabilitasyon. K1-2
  12 Yaşlılarda denge bozukluğu ve düşmeler. K1-2
  13 İşitme, dil, konuşma ve yutma bozukluklarında bakım ve rehabilitasyon. K1-2
  14 Diğer nörolojik bozukluklarda bakım ve rehabilitasyon. K1-2
  15 Yaşam kalitesi ve yaşlılarda yaşam kalitesini artıran uygulamalar. K1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. T. Barış DEĞER, Dr. H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK.
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Torun Ş. (Editör). Yaşlılıkta Nörolojik Temelli Durumların Bakım ve Rehabilitasyonu. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Basım, 2018.
  Yardımcı Kitap 1. Arıoğul S. (Editör). Geriatri ve Gerontoloji. NM Medikal & Nobel Yayınevi. 2006. 2. Selekler K. (Editör). Nörolojide Yeni Ufuklar. Alzheimer ve diğer demanslar.Güneş Tıp Kitapevleri. 2009. 3. Kumral E. Klinik Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar.Güneş Tıp Kitapevi, 2014.
  Dersin Amacı Yaşlılıkta sık görülen inme, demans, Parkinson hastalığı ve bu hastalıkların bakımı konusunda bilgi, davranış ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Yaşlılıkta sık görülen nörolojik hastalıklara giriş, tanım, önemi.. Sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi Yaşlılıkta sinir sisteminde görülen fizyolojik değişimler.. İnme. İnmede bakım ve rehabilitasyon. Demans ve çeşitleri. Alzheimer. Alzheimer`de bakım ve rehabilitasyon. Parkinson. Parkinson`da bakım ve rehabilitasyon Yaşlılarda denge bozukluğu ve düşmeler. İşitme, dil, konuşma ve yutma bozukluklarında bakım ve rehabilitasyon.. Diğer nörolojik bozukluklarda bakım ve rehabilitasyon.. Yaşam kalitesi ve yaşlılarda yaşam kalitesini artıran uygulamalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel sağlık bilimleri konusunda genel bir bilgiye sahip olur ve gerektiğinde mesleğinde kullanabilir. 3
  2 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır. 5
  3 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini ve ihtiyaçlarını fark edebilir, sorunları saptar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  4 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. 2
  5 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bir birey olarak, alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilir. 2
  6 Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda diğer sağlık ekibi üyeleri ve farklı disiplinlerden profesyonellerle ile işbirliği içinde çalışabilir. 4
  7 Birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönet-melik ve mevzuatı bilir ve uygun davranır. -
  8 Sağlıklı beslenme kuralları, yeterli ve dengeli beslenme, yaşlılarda beslenme ilkeleri, yaşlılıkta beslenmenin önemi, yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkelerini bilir. -
  9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir, kendisine verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 2
  10 Özel durum ve hastalıklara sahip yaşlılara bakım konusunda temel bilgiye sahip olur. 5
  11 İlk yardım, halk sağlığı, çevre koruma konularında temel bilgiye sahip olur. -
  12 Yaşlı bireyin aile üyeleri ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilir, yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir. 3
  13 Temel ilaç bilgisine sahip olur, yaşlının kullanmakta olduğu ilaçları düzenler, yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının azaltılabilmesi için ekip üyeleri ile karşılıklı iletişim ve geri bildirimin sağlar. -
  14 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  15 Yaşlıların planlanan rehabilitasyon programını uygulamaya yardım edebilir. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster