ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ YBP204 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Evde sağlık hizmetleri bakım sisteminin kapsamını listeler.
  2-Evde bakım hizmetlerini özelliklerine göre ayırt eder.
  3-Evde bakımın olumlu ve olumsuz yönlerini karşılaştırır.
  4-Evde bakım ekibinde görev alan meslek gruplarını sıralar.
  5-Evde bakım planını yaşlının kronik hastalığına göre düzenler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   79
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,63 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Evde bakımın tanımı ve tarihi gelişimi.
  2 Evde bakımın kapsamı.
  3 Evde bakım hizmetlerinin sınıflandırılması.
  4 Evde bakımın olumlu ve olumsuz yönleri.
  5 Evde bakım ekibi ve mesleki roller.
  6 Evde bakıma yaşlının kabulü ve hizmetin sonlandırılması.
  7 Ev ziyaretlerinde temel ilkeler.
  8 Ara Sınav
  9 İnme, Alzheimer ve yatağa bağımlı yaşlıda evde bakım.
  10 Diyabet, KOAH, kronik böbrek yetmezliğinde evde bakım.
  11 Kalp hastalığı, hipertansiyon, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında evde bakım.
  12 Kanser`de evde bakım.
  13 Postoperatif dönemde yaşlıda evde bakım.
  14 Evde bakımda geroteknoloji.
  15 Geroteknolojinin yaşlı ve bakımveren üzerindeki etkileri.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi T. Barış DEĞER, Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Örsal Ö. (Editör). Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Basım, 2016. 2. Fadıloğlu Ç., Ertem G., Şenuzun Aykar F. (Editörler). Evde Sağlık ve Bakım. Göktuğ Yayınları, 2013.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yaşlılara sunulan evde bakım hizmetlerinin kapsam ve içeriğini kavratarak, kronik hastalığa özgü evde bakım hizmeti verebilecek bilgi, tutum ve beceri geliştirmek amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Evde bakımın tanımı ve tarihi gelişimi. Evde bakımın kapsamı. Evde bakım hizmetlerinin sınıflandırılması Evde bakımın olumlu ve olumsuz yönleri. Evde bakım ekibi ve mesleki roller. Evde bakıma yaşlının kabulü ve hizmetin sonlandırılması.. Ev ziyaretlerinde temel ilkeler.. İnme, Alzheimer ve yatağa bağımlı yaşlıda evde bakım.. Diyabet, KOAH, kronik böbrek yetmezliğinde evde bakım.. Kalp hastalığı, hipertansiyon, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında evde bakım. Kanser`de evde bakım. Postoperatif dönemde yaşlıda evde bakım Evde bakımda geroteknoloji.. Geroteknolojinin yaşlı ve bakımveren üzerindeki etkileri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel sağlık bilimleri konusunda genel bir bilgiye sahip olur ve gerektiğinde mesleğinde kullanabilir. 5
  2 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır. 4
  3 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini ve ihtiyaçlarını fark edebilir, sorunları saptar ve çözüm önerileri geliştirir. 4
  4 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. 1
  5 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bir birey olarak, alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilir. -
  6 Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda diğer sağlık ekibi üyeleri ve farklı disiplinlerden profesyonellerle ile işbirliği içinde çalışabilir. 5
  7 Birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönet-melik ve mevzuatı bilir ve uygun davranır. -
  8 Sağlıklı beslenme kuralları, yeterli ve dengeli beslenme, yaşlılarda beslenme ilkeleri, yaşlılıkta beslenmenin önemi, yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkelerini bilir. 2
  9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir, kendisine verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 2
  10 Özel durum ve hastalıklara sahip yaşlılara bakım konusunda temel bilgiye sahip olur. 5
  11 İlk yardım, halk sağlığı, çevre koruma konularında temel bilgiye sahip olur. 1
  12 Yaşlı bireyin aile üyeleri ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilir, yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir. -
  13 Temel ilaç bilgisine sahip olur, yaşlının kullanmakta olduğu ilaçları düzenler, yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının azaltılabilmesi için ekip üyeleri ile karşılıklı iletişim ve geri bildirimin sağlar. -
  14 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  15 Yaşlıların planlanan rehabilitasyon programını uygulamaya yardım edebilir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster