ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  PALYATİF BAKIM YBP206 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Palyatif bakımın tanımı yapar.
  2-Palyatif bakımın amacını, ilkelerini, felsefesini listeler.
  3-Palyatif süreçte hastada görülen semptomları listeler.
  4-Palyatif bakımda, semptom kontrolü ile ilgili temel ilkeleri listeler.
  5-Hasta ve ailesinin yaşadığı psikososyal ve manevi sorunlara yönelik uygun bakım yürütür.
  6-Yaşam sonu süreçte hasta ve ailesinin gereksinimlerini listeler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   77
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,57 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yaşlıda palyatif bakım, ve ilgili temel kavram ve ilkeler.
  2 Dünyada palyatif bakım.
  3 Ülkemizde palyatif bakım.
  4 Hasta Ve Çalışan Güvenliği.
  5 Palyatif bakımda semptom yönetimi.
  6 Palyatif bakımda semptom yönetimi.
  7 Palyatif bakımda semptom yönetimi.
  8 Ara Sınav
  9 Palyatif Bakımda Özel Bakım Gerektiren Durumlar (Stoma Bakımı, Kateter Bakımı).
  10 Palyatif Bakımda İletişim.
  11 Manevi /spirütüel bakım.
  12 Yaşam sonu bakımı, iyi ölüm/ huzurlu ölüm kavramı ve hospisler.
  13 Palyatif ve yaşam sonu bakım sürecinde hasta ailesi yaşadığı psikososyal sorunlar .
  14 Yas süreci ve ailenin bakım.
  15 Palyatif bakımla ilgili etik ve yasal düzenlemeler.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK, Dr. Öğr. Üyesi T. Barış DEĞER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1-Özçelik, H., Fadıloğlu, Ç., Uyar, M., & Karabulut, M. (2010). Kanser hastaları ve aileleri için palyatif bakım kitabı, TC Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı, İzmir: Üniversiteliler Ofset. 2-Tuncer, A. M. Özgül N (ed.), Gültekin M (ed.), INCTR-Palyatif Bakım El Kitabı.
  Yardımcı Kitap Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA
  Dersin Amacı Palyatif bakım sürecindeki yaşlı birey ve ailesinde fiziksel, psikiyatrik, manevi, sosyal, ve ekonomik sorunların tanımlanması, bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme yöntemlerinin uygulanmasında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Yaşlıda palyatif bakım, ve ilgili temel kavram ve ilkeler. Dünyada palyatif bakım. ülkemizde palyatif bakım. Hasta Ve Çalışan Güvenliği. Palyatif bakımda semptom yönetimi. Palyatif bakımda semptom yönetimi. Palyatif Bakımda Özel Bakım Gerektiren Durumlar (Stoma Bakımı, Kateter Bakımı). Palyatif Bakımda İletişim Manevi /spirütüel bakım. Yaşam sonu bakımı, iyi ölüm/ huzurlu ölüm kavramı ve hospisler Palyatif ve yaşam sonu bakım sürecinde hasta ailesi yaşadığı psikososyal sorunlar . Yas süreci ve ailenin bakım. Palyatif bakımla ilgili etik ve yasal düzenlemeler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel sağlık bilimleri konusunda genel bir bilgiye sahip olur ve gerektiğinde mesleğinde kullanabilir. 4
  2 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır. 2
  3 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini ve ihtiyaçlarını fark edebilir, sorunları saptar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  4 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. -
  5 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bir birey olarak, alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilir. -
  6 Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda diğer sağlık ekibi üyeleri ve farklı disiplinlerden profesyonellerle ile işbirliği içinde çalışabilir. 4
  7 Birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönet-melik ve mevzuatı bilir ve uygun davranır. -
  8 Sağlıklı beslenme kuralları, yeterli ve dengeli beslenme, yaşlılarda beslenme ilkeleri, yaşlılıkta beslenmenin önemi, yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkelerini bilir. -
  9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir, kendisine verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. -
  10 Özel durum ve hastalıklara sahip yaşlılara bakım konusunda temel bilgiye sahip olur. -
  11 İlk yardım, halk sağlığı, çevre koruma konularında temel bilgiye sahip olur. -
  12 Yaşlı bireyin aile üyeleri ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilir, yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir. 4
  13 Temel ilaç bilgisine sahip olur, yaşlının kullanmakta olduğu ilaçları düzenler, yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının azaltılabilmesi için ekip üyeleri ile karşılıklı iletişim ve geri bildirimin sağlar. -
  14 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. 5
  15 Yaşlıların planlanan rehabilitasyon programını uygulamaya yardım edebilir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster