ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Uygulama YTB110 BAHAR 0+4 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir,
  2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunları çözmek için grup üyesi olarak sorumluluk alır
  3-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
  4-Değişik ortamlarda yeni bilgilerin öğrenilebileceği bilinci kazanmış olur.
  5-Grup çalışmalarına katılma, birlikte iş yapabilme yeteneği kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   115
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,83 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tarla bitkilerinin yetiştiriciliği ile ilgili bilgilendirme, tarla bitkilerinin sınıflandırılması. K1, K2
  2 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılacak tohumluk özellikleri (safiyet, BTA, hektolitre ağırlığı, nem içeriği, çimlenme testleri, vb), K1, K2
  3 Toprak işleme yöntemleri, işleme araç ve makineleri uygulamaları, farklı arazi çalışması örnekleri. K1, K2
  4 Ekim-dikim işlemleri (zamanı, derinliği, yöntemi, vb), seyreltme ve tekleme işlemleri, Arazi çalışma örnekleri K1, K2
  5 Gübreleme (kompost yapımı, organik gübreler ve sentetik gübreler) K1, K2
  6 Gübreleme teknikleri, yöntemleri, gübrelemede kullanılan alet ve makineler. K1, K2
  7 Tarımsal savaşım yöntemleri ve uygulamaları 1 K1, K2
  8 Ara Sınav
  9 Tarımsal savaşım yöntemleri ve uygulamaları 2 K1, K2
  10 Tarımsal savaşım ekipmanları ve uygulama örnekleri K1, K2
  11 Sulama yöntemleri (yüzey, yağmurlama, damla, sızdırma sulama, vb). K1, K2
  12 Verim tayinleri, kuru madde analizleri vb. labratuvar analizlerinin yapılması K1, K2
  13 Hasat ve farklı hasat uygulamaları K1, K2
  14 Makine ve elle tohum harmanı K1, K2
  15 Tarla bitkileri uygulamaları ve genel değerlendirmeler. K1, K2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem KARAKOÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Avcıoğlu, R. ve M.Tosun, 1991, Tarla Uygulamaları, EÜZF Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir,
  Yardımcı Kitap K2- Ceylan, A., 1994, Tarla Tarımı, EÜZF Yay.No:491, İzmir
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; tarla bitkileri tarımında ekim dikimden başlayarak hasat dönemine kadar yapılan tarımsal işlemlerin öğrenilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde yapılan uygulamalar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster