ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tohumluk Bilgisi YTB214 GÜZ-BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tohumluk kavramını ve önemini anlar,
  2-Vejetatif ve Generatif bitki üretim şekillerini algılar,
  3-Tohumların depolanma-işlenme ve paketlenmesinde kullanılan teknolojiyi algılama ve uygulayabilme yeteneğini kazanır,
  4-Kimi tarla bitkilerinde tohumluk üretim kurallarını algılama ve uygulamada değerlendirir,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler10144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   75
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,5 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitkilerde üreme (generatif-vejetatif) K1 K2
  2 Tohumluk üretiminde ekolojik esaslar: - İklim K1 K2
  3 Toprak - Yükselti-Eğim-Yöney - Böcekler K1 K2
  4 Tohumluk üretiminde agronomik esasları: -Koruma-İzolasyon - Tohum yatağı hazırlama - Tohumluk ve aşılanması K1 K2
  5 Ekim zamanı ve yöntemleri - Ayıklama - Yabancı bitki kontrolu K1 K2
  6 Gübreleme - Sulama - Tamamlayıcı tozlama K1 K2
  7 Hastalık ve zararlı kontrolu - K1 K2
  8 Ara Sınav
  9 Hasat ve harman K1 K2
  10 Endüstri bitkileri(Ayçiçeği, yer fıstığı, pamuk, susam, haşhaş, şeker pancarı, tütün, patates)?nde tohumluk üretim esasları K1 K2
  11 Sıcak ve serin iklim tahıllarında tohumluk üretiminin esasları - Yemeklik baklagillerde tohumluk üretiminin esasları K1 K2
  12 Tohumlukların depolanması K1 K2
  13 Tohumlukların işlenme teknikleri: - Kurutma - İşleme-Ayrılma K1 K2
  14 Tohumlukların işlenme teknikleri: - Kurutma - İşleme-Ayrılma K1 K2
  15 Tohum kaplama- Delintasyon- Paketleme K1 K2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi Dilek AKIN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğretim Görevlisi Dilek AKIN
  Kaynaklar K1 Eser, B., Saygılı, G., İlker, E. (Editörler). Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Ege Üniversitesi, Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No.3, İzmir, 2005.
  Yardımcı Kitap K2 Sağsöz, S. Tohumluk Bilimi, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 677, Ziraat Fakültesi yayınları No: 302, Erzurum, 1995.
  Dersin Amacı Tohumluğun anlamı ve önemi, vejetatif ve generatif tohumluk farklılığını kavratmak, normal üretimden normal üretiminin agronomik (toprak hazırlığından hasada kadar) işlemler yönünden farklılıklarını algılatmak, kimi önemli tarla bitkilerinde tohumluk üretim kurallarını benimsetmek, tohumluk teknolojisi (kurutma-işleme-paketleme) konularını algılatmak ve gelişmeleri kavratmaktır
  Dersin İçeriği Tohumluk kavramı, Tohumluk üretiminde ekolojik esaslar (iklim, toprak, yükselti, eğim vb.) Tohumluk üretiminde agronomik esaslar, Endüstri bitkileri, sıcak ve serin iklim tahıllarında tohumluk üretiminin esasları, tohumlukların işlenme teknikleri hakkında bilgiler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster