ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Staj YTB227 GÜZ 0+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir,
  2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunları çözmek için grup üyesi olarak sorumluluk alır
  3-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
  4-Değişik ortamlarda yeni bilgilerin öğrenilebileceği bilinci kazanmış olur.
  5-Grup çalışmalarına katılma, birlikte iş yapabilme yeteneği kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)308240
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 10011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   250
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,33 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanışma, Giriş, tarla bitkilerinin sınıflandırılması, tohumluk kavramı, tohum koleksiyonu incelemesi, Kaynak tarama,
  2 Tohumluğun özellikleri (safiyet, BTA, hektolitre ağırlığı, nem içeriği, çimlenme testleri, vb), Kaynak tarama, Laboratuar uyg,
  3 Toprak işleme zamanı, derinliği, toprak işleme araç ve makineleri, parselasyon, Arazi çalışması, rapor
  4 Markör, vb alet kullanımı, ekim-dikim işlemleri (zamanı, derinliği, yöntemi, vb), seyreltme ve tekleme işlemleri, Arazi çalışması, rapor
  5 Gübreleme (işletme gübresi, ticari gübreler), Uygulamaya dayalı rapor hazırlama
  6 Gübreleme teknikleri, alet ve makineler, kaynak tarama
  7 Tarımsal savaşım (kültürel, kimyasal, biyolojik savaşım), Kaynak tarama
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Tarımsal savaşım araçları (karadan, havadan ilaçlama), koleksiyon bahçesinin ilaçlanması, Literatüre dayalı rapor hazırlama
  11 Sulama yöntemleri (yüzey, yağmurlama, damla, sızdırma sulama, vb), Literatüre dayalı rapor hazırlama
  12 Verim tayinleri, kuru madde analizleri, Literatüre dayalı rapor hazırlama
  13 Hasat kavramı (amacı, zamanı, yüksekliği, vb), Literatüre dayalı rapor hazırlama
  14 Makine ve elle tohum harmanı, Literatüre dayalı rapor hazırlama
  15 Teknik gezi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Avcıoğlu, R. ve M.Tosun, 1991, Tarla Uygulamaları, EÜZF Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, 2. Ceylan, A., 1994, Tarla Tarımı, EÜZF Yay.No:491, İzmir
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; tıbbi ve aromatik bitkilerde tohumluk, ekim ve dikim işlemleri, gübreleme, tarımsal savaşım teknikleri, sulama ve drenaj hasat-harman uygulamaları öğrenmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster