ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel Hukuk ÖGK101 GÜZ 3+0 Üniversite Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hukukun temel kavramlarını öğrenir.
  2-Hukuk sistemleri hakkında bilgi edinir.
  3-Hukukun kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Sorumluluk ve hukuk kuralları türlerini öğrenir.
  5-Olayların hukuki yönünü inceleyebilme yetisine sahip olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0199
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60177
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hukukun Tanımı ve Kavramsal Çerçeve K1
  2 Yasal sistemler K1
  3 Hukukun Kaynakları K1
  4 Türk Hukuk Sisteminin Hiyerarşik Yapısı K1
  5 Adli Yargı K1
  6 İdari Yargı K1
  7 Türk Hukuk Sisteminin Mahkemeleri K1
  8 Ara Sınav
  9 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi K1
  10 Türk Hukuk Sistemine Hakim Olan Temel İlkeler K1
  11 Kişi Hakları ve Fiil Ehliyeti K1
  12 Kişi Hakları ve Fiil Ehliyeti K1
  13 Hukuki İşlem Eksikliği K1
  14 Hata- Hile-İkrah K1
  15 Yokluk-Butlan K1
  Ön Koşul Yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Eray GÖÇ, Öğr.Gör. Caner DİLBER
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Caner Dilber

  2-)11032 11032 11032

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Sedat ÇAT
  Kaynaklar K1. Temel Hukuk Bilgisi (MYO`lar için) Kemal GÖZLER, Ekin Yayınları
  Yardımcı Kitap K2. Hüseyin Ertuğrul ve Murat Turpçu, Temel Hukuk, Nobel Yayınevi, Ankara, 2011 K3. Hasan Pulaşlı ve Ömer Korkut, Temel Hukuk, Karahan Kitabevi, Adana, 2011 K4. Rona Aybay ve Aydın Aybay, Hukuka Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011
  Dersin Amacı Hukuka giriş dersi, hukukla ilgili derslerin ilk basamağını teşkil etmektedir. Bu amaçla derste; hukukun temel kavramları ve özü incelenmek istenmektedir. Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Hak Kavramı, çeşitli açılardan sorumluluk, hukuk kurallarının türleri vs. gibi temel başlıklar etrafında bilgiler verilmek temel amaçtır.
  Dersin İçeriği Türk hukuk sistemini diğer hukuk sistemleriyle mukayese etme. Hukuk kaynakları ve hukukun sınıflandırılması Türk yargı sisteminin genel özellikleri ve yargı kuruluşlarıyla dava türleri. Kamu ve özel hukuk kapsamındaki olaylar ve hukuki işlemlerin özellikleri, unsurları, türleri ve hukukî işlemlerdeki aksaklıklar. Hukuki kişilikler ve ehliyetleri, bu ehliyetlerin kazanılması ve kaybedilmesinin şartları. Miras kavramı, mirasın kazanılması, kaybedilmesi ve yasal mirasçıları tanıma. Mülkiyet hakkı ve bu haktan doğan yetki ve ödevler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri, çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme -
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 Güvenlik tedbirleri hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 4
  6 Güvenlik sistemlerini etkin kullanabilme -
  7 Güvenlik acil durum prosedürlerine uygun davranma ve raporlama yapma 2
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme -
  10 Uyuşturucu maddeleri ile karşılaştığı zaman tanıma becerisi kazanma -
  11 Dedektiflik, sabotaj ve özel görevler konularında bilgi sahibi olma ve yakın koruma görevi yapabilme -
  12 Kimyasal ve patlayıcı maddelere karşı önleyici tedbirler alabilme -
  13 Suç mahallerinde gerekli güvenlik tedbirlerini alabilme 3
  14 Suikast ve benzeri olaylarda hareket tarzını bilme ve olaylara ilk müdahalede gerekli tedbirleri alabilme -
  15 İlk yardım müdahalesi yapabilme -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster