ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İSG Hukuku-1 İSG233 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuatını yorumlar.
  2-İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin organizasyonunu kavrar.
  3-İş sağlığı ve güvenliğinde yasal yetkililerin görev, yetki ve sorumluluklarını anlar.
  4-İş güvenliği uzmanının ve tarafların sorumluluklarını yorumlar.
  5-Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki temel prensipleri kavrar.
  6-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`na göre işveren ile çalışanların görev yetki ve sorumluluklarını açıklar.
  7-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`na göre acil durum planları vb hükümlerini uygular.
  8-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`na göre çalışanların çalışmadan kaçınma haklarını yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1010550
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuat. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin organizasyonu. K1
  2 İş sağlığı ve güvenliğinde yasal yetkililerin rolleri. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluklarını ve işin düzenlenmesine ilişkin hükümleri. K1
  3 Sosyal güvenlik alanında, iş güvenliği uzmanının ve tarafların sorumlulukları ile çalışanların hakları. K1
  4 Sigortalılık, sağlık nedeniyle raporlu olunan günler, sağlık yardımları, maluliyet, emeklilik ve diğer yardımlar. K1
  5 Hukuksal başvuru yöntemleri. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun temel amaç ve ilkeleri. K1
  6 Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki temel prensipler. K1
  7 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu genel hükümleri. K1
  8 Ara Sınav
  9 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda işveren ile çalışanların görev yetki ve sorumlulukları. K1
  10 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda acil durum planları, yangınla mücadele, tahliye ve ilk yardım hükümleri. K1
  11 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda çalışmadan kaçınma hakkı. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi. K1
  12 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda sağlık gözetimi, çalışanların bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması, yükümlülükleri, eğitimi ve çalışan temsilcisi. K1
  13 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda İş Sağlığı ve Güvenliği konseyi ve kurulu ile bunların koordinasyonu. K1
  14 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda teftiş. K1
  15 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda idari para cezaları. K1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ercüment Neşet Dizdar

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar K1. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  Yardımcı Kitap K2. https://www.csgb.gov.tr/
  K3. http://www.mevzuat.gov.tr/
  Dersin Amacı Mevzuata göre İSG Hizmetlerinin organizasyonunun kavranması. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`na göre işveren ile çalışanların görev yetki ve sorumluluklarının öğrenilmesi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda yer alan acil durum planları, yangınla mücadele, tahliye ve ilk yardım hükümlerinin öğrenilmesi.. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`na göre iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi ile sağlık gözetimi, çalışanların bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması, yükümlülükleri, eğitimi ve çalışan temsilcisi hususlarının öğrenilmesi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`na göer teftiş ve idari yaptırımlar ile idari para cezaların kavranması.
  Dersin İçeriği İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuat. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin organizasyonu. İş sağlığı ve güvenliğinde yasal yetkililerin rolleri. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluklarını ve işin düzenlenmesine ilişkin hükümleri. Sosyal güvenlik alanında, iş güvenliği uzmanının ve tarafların sorumlulukları ile çalışanların hakları (sigortalılık, sağlık nedeniyle raporlu olunan günler, sağlık yardımları, maluliyet, emeklilik ve diğer yardımlar). Hukuksal başvuru yöntemleri. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler. İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun temel amaç ve ilkeleri. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki temel prensipler. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun genel hükümleri. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda işveren ile çalışanların görev yetki ve sorumlulukları. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda acil durum planları, yangınla mücadele, tahliye ve ilk yardım hükümleri. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda çalışmadan kaçınma hakkı. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda sağlık gözetimi, çalışanların bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması, yükümlülükleri, eğitimi ve çalışan temsilcisi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda İş Sağlığı ve Güvenliği konseyi ve kurulu ile bunların koordinasyonu. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nda teftiş ve idari yaptırımlar ile idari para cezaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 3
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 2
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 1
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. -
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 3
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 3
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak -
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 3
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. -
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. -
  15 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Tekniker Seviyesinde Mevzuat Bilgisine Sahip Olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster