ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyolojik Risk Etmenleri İSG235 GÜZ 3+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyolojik Risk Etmenleri kavramları ve terminolojisini tanımlar.
  2-Biyolojik etmenlerden doğacak riskleri açıklar.
  3-Enfeksiyon ve risk düzey ve grupları tanımlar.
  4-Biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları ve gözetimi yorumlar.
  5-Biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları ve gözetim şartlarını tanımlar.
  6-Sağlık sektöründe çalışanların maruz kalabileceği riskleri yorumlar.
  7-Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesini uygular.
  8-Fiziko kimyasal ve biyolojik süreçleri tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20414
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20133
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   68
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,27 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyolojik Risk Etmenleri kavramları ve terminolojisi.
  2 İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek biyolojik risk etmenleri. Biyolojik etmenlerden doğacak riskler.
  3 Enfeksiyon ve risk düzey ve grupları.
  4 Biyolojik maruziyet. Tecrit ve ikame.
  5 Biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları ve gözetimi.
  6 Sağlık sektöründe çalışanların maruz kalabileceği riskler.
  7 Kanserojen, mutajen maddelerin biyolojik etmenleriyle çalışmalarda İSG. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi.
  8 Ara Sınav
  9 Hijyen ve kişisel koruma. Özel durumlar.
  10 Biyolojik riskli çalışmalarda, çalışanların eğitimi. Biyolojik etkenlere maruz kalanların durumu.
  11 Sağlık gözetimi. Tanı laboratuvarları.
  12 Çevre koruma ve çevre kirleticileri. Fiziko kimyasal ve biyolojik süreçler.
  13 Sedimantasyon, koagülasyon, fiftrasyon.
  14 Adsorbsiyon, oksidasyon; pestisitler.
  15 Çevre mikrobiyolojisi. Su ve hava kalitesi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Seçil Ayanoğlu

  Ders Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ömer Cem KARAKOÇ
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  Yardımcı Kitap 1. https://www.csgb.gov.tr/
  2. http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  3. http://www.mevzuat.gov.tr/
  4. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  5. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  6. http://www.isgum.gov.tr/
  7. http://www.casgem.gov.tr/
  Dersin Amacı Biyolojik Risk Etmenleri kavramları ve terminolojisinin öğrenilmesi. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek biyolojik risk etmenlerin anlaşılması. Enfeksiyon ve risk düzey ve grupların öğrenilmesi. Biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları ve gözetimi yorumlanması.Biyolojik riskli çalışmalarda, çalışanların eğitiminin anlaşılması. Çevre koruma ve çevre kirleticilerin tanımlanması. Fiziko kimyasal ve biyolojik süreçlerin anlaşılması Sedimantasyon, koagülasyon, fiftrasyon, adsorbsiyon, oksidasyon ve pestisitlerin tanımlanması.
  Dersin İçeriği Biyolojik Risk Etmenleri kavramları ve terminolojisi. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek biyolojik risk etmenleri. Biyolojik etmenlerden doğacak riskler. Enfeksiyon ve risk düzey ve grupları. Biyolojik maruziyet. Tecrit ve ikame. Biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları ve gözetimi. Sağlık sektöründe çalışanların maruz kalabileceği riskler. Kanserojen, mutajen maddelerle çalışmalarda İSG. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi. Hijyen ve kişisel koruma. Özel durumlar. Biyolojik riskli çalışmalarda, çalışanların eğitimi. Biyolojik etkenlere maruz kalanların durumu. Sağlık gözetimi. Tanı laboratuvarları. Çevre koruma ve çevre kirleticileri. Fiziko kimyasal ve biyolojik süreçler. Sedimantasyon, koagülasyon, fiftrasyon, adsorbsiyon, oksidasyon; pestisitler. Çevre mikrobiyolojisi. Su ve hava kalitesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 3
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 2
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 3
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 2
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 4
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 5
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 4
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 2
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 5
  15 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Tekniker Seviyesinde Mevzuat Bilgisine Sahip Olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster