ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstatistik İSG243 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-İstatistikte kullanılan temel teknik ve yöntemleri kullanır.
  2-İstatistiksel araştırma ve raporlamanın aşamalarını bilir ve yerine getirir.
  3-İstatistiksel verileri derler ve düzenler.
  4-İstatistiksel verileri analiz eder ve sonuçları yorumlar.
  5-Tanılmayıcı ve kanıtlayıcı istatistik teknikleri bilir.
  6-İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında yer alan istatistikler ile ilgili yükümlülükleri yerine getirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler10122
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   62
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,07 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstatistikte temel kavraamlar. İstatistiğin konusu ve amacı. K1-K4
  2 Araştırma ve raporlama teknikleri. Verilerin derlenmesi, örnekleme ve örnek büyüklüğünün hesaplanması. K1-K4
  3 Verilerin düzenlenmesi. Sayısal ve grafiksel düzenleme metotları. Tasnif, çokluk bölünümü, çoklu çokluk bölünümü, oransal çokluk bölünümü. K1-K4
  4 Merkezi eğilim ölçüleri. Aritmetik ortalama, mod, medyan. K1-K4
  5 Dağılım ölçüleri. Açıklık, ortalama ayrılış, varyans, standart sapma, varyasyon katsayısı, çarpıklık. K1-K4
  6 Olasılık fonksiyonları. Kesikli olasılık dağılımları. Binom, hipergeometrik ve pozisyon dağılımları. K5-K10
  7 Sürekli olasılık dağılımları. Normal dağılım. K5-K10
  8 Ara Sınav
  9 Student t dağılımı, üssel dağılım. K5-K10
  10 Ki-kare dağılımı. K5-K10
  11 Gamme, beta, f dağılımları. K5-K10
  12 İstatistik tahmin. Normal dağılıma göre K511-K15
  13 İstatistik tahmin. Student t dağılımına göre tahmin. K511-K15
  14 Hipotez testleri. K511-K15
  15 Varyans analizi. ANOVA. K511-K15
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ercüment Neşet Dizdar

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar 1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  16. Dizdar, E. N., Mühendislik Etiği, 2010, KKU, 450 sf.
  17. Dizdar, E. N., Mühendislik Etiği, 2013, İstanbul Üniversitesi, 350 sf.
  18. Dizdar, E. N., Konuşma ve Sunum I, 2010. 450 sf.
  19. Dizdar, E. N., Konuşma ve Sunum II, 2011. 450 sf.
  Yardımcı Kitap 1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  5. Dikshith, T., S., S., Handbook of Chemicals and Safety, CRC Press, 2017.
  6. Frick K, W. J., Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier, 2000.
  7. Robson L, C. J., The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review, Institute for Work and Health, 2005.
  8. U.S. Department Of Health and Human Services, NIOSH, Occupational Safety and Health Guidance Manual Hazardous Jaste Site Activities, 1985, USA.
  9. ILO, Ergonomic Checkpoints, Geneva, 1996.
  10. ILO, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office, 2001.
  11. https://www.csgb.gov.tr/
  12. http://www.mevzuat.gov.tr/
  13. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  14. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  15. http://www.isgum.gov.tr/
  16. http://www.casgem.gov.tr/
  17. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Dersin Amacı İş Güvenliği Uzmanlığında gerekli olan istatistik tekniklerinin bilinmesi. İSG de istatistiki araştırmanın yapılması. Verilerin düzünlenmesi, analizi ve sonuç çıkarılması. Olasılık hesaplarının öğrenilmesi ve istatistiksel tahminlerin yapılabilmesi.
  Dersin İçeriği İstatistikte temel kavramlar. İstatistiğin konusu ve amacı. Araştırma ve raporlama teknikleri. Verilerin derlenmesi, örnekleme ve örnek büyüklüğünün hesaplanması. Verilerin düzenlenmesi. Sayısal ve grafiksel düzenleme metotları. Tasnif, çokluk bölünümü, çoklu çokluk bölünümü, oransal çokluk bölünümü. Merkezi eğilim ölçüleri. Aritmetik ortalama, mod, medyan. Dağılım ölçüleri. Açıklık, ortalama ayrılış, varyans, standart sapma, varyasyon katsayısı, çarpıklık. Olasılık fonksiyonları. Kesikli olasılık dağılımları. Binom, hipergeometrik ve pozisyon dağılımları. Sürekli olasılık dağılımları. Normal dağılım, student t dağılımı, üssel, ki-kare, gamma, beta, f dağılımları. İstatistik tahmin. Normal dağılıma göre, t dağılımına göre tahmin. Korelasyon. Regrasyon. Hipotez testleri. Varyans analizi. ANOVA, MANOVA
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 2
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 2
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 2
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 4
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 3
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 2
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak -
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 3
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 3
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. -
  15 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Tekniker Seviyesinde Mevzuat Bilgisine Sahip Olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster