ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Staj İSG251 GÜZ 0+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazanılan teorik bilgi, beceriler yerleşir.
  2-Temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
  3-Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunları çözmek için grup üyesi olarak sorumluluk alır.
  4-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku açısından sektörü yorumlar.
  5-İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür, mesleki gereksinimleri yenileme bilinci ve becerisi kazanır.
  6-Sektörde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik ve ergonomik riskleri analiz eder ve tedbirleri alır.
  7-Yangın, patlama, acil durum vb ilk yardım uygulamalarını yapar. Risk yönetimi ve değerlendirmesini yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 401110110
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş Sağlığı ve Güvenliği Programında öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları teorik bilgi ile laboratuvar beceri ve deneyimlerini pekiştirmeleri ve alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri aynı alanda uygulamalı bir şekilde kullanma, bu bilgileri uygulamalı olarak 30 işgünü süresince bizzat yapma. (K1)
  2 Staj yapılan kuruma/firmaya oryantasyon eğitimi. Kurumsal hiyerarşi. İletişim yöntemlerinin analizi. Görev, yetki ve sorumluluklar. Staj koordinatörü ve İş Güvenliği Uzmanı ile koordinasyon. (K1)
  3 Staj yapılan sektörün İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının tanınması ve değerlendirilmesi (K1)
  4 Sektörün iş ve sosyal güvenliği hukuku açısından değerlendirilmesi (K1)
  5 Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve çevresel tehlikelerin belirlenmesi ve analizi. Ergonomik ve antropometrik tehlikelerin belirlenmesi ve analizi (K1)
  6 Tehlikeli maddeler ve kimyasalların analizi ile iş hijyeni çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri (K1)
  7 Meslek hastalıkları ve iş kazaları verilerinin istatistiksel olarak derlenmesi ve analizi (K1)
  8 Ara Sınav
  9 Sektörün iş sağlığı ve güvenliği hukuku açısından değerlendirilmesi (K1)
  10 İlk yardım uygulamaları (K1)
  11 Yapı, bina, inşaat işlerinde ve yüksekte çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları (K1)
  12 Yangın, patlama ve acil durumlara müdahale uygulaaları (K1)
  13 Çalışma hayatında etik uygualamaları (K1)
  14 Risk yönetimi ve değerlendirmesi uygulamaları K1)
  15 Staj raporu yazımının tamamlanması ve onaya sunumu. (K1)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ruhan ALTUN ANAYURT Öğr. Gör. Caner DİLBER
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Fahri Oluk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  Yardımcı Kitap K2. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  Dersin Amacı Staj yapılan kurumda görev, yetki ve sorumlulukların anlaşılması. Staj koordinatörü ve İş Güvenliği Uzmanı ile koordinasyon ve iletişimin kurulması. Sektörün iş ve sosyal güvenliği hukuku açısından değerlendirilmesi. Ergonomik, fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve antropometrik tehlikelerin belirlenmesi ve analizi. Sektörün iş sağlığı ve güvenliği hukuku açısından değerlendirilmesi. Yangın, patlama ve acil durumlara müdahale uygulamalarının yapılması. Risk yönetimi ve değerlendirmesi uygulamalarının gerçekleştirilmesi.
  Dersin İçeriği İş Sağlığı ve Güvenliği Programında öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları teorik bilgi ile laboratuvar beceri ve deneyimlerini pekiştirmeleri ve alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri aynı alanda uygulamalı bir şekilde kullanma, bu bilgileri uygulamalı olarak 30 işgünü süresince bizzat yapma. Staj yapılan kuruma/firmaya oryantasyon eğitimi. Kurumsal hiyerarşi. İletişim yöntemlerinin analizi. Görev, yetki ve sorumluluklar. Staj koordinatörü ve İş Güvenliği Uzmanı ile koordinasyon. Staj yapılan sektörün İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının tanınması ve değerlendirilmesi. Sektörün iş ve sosyal güvenliği hukuku açısından değerlendirilmesi. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve çevresel tehlikelerin belirlenmesi ve analizi. Ergonomik ve antropometrik tehlikelerin belirlenmesi ve analizi.Tehlikeli maddeler ve kimyasalların analizi ile iş hijyeni çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri. Meslek hastalıkları ve iş kazaları verilerinin istatistiksel olarak derlenmesi ve analizi. Sektörün iş sağlığı ve güvenliği hukuku açısından değerlendirilmesi. İlk yardım uygulamaları. Yapı, bina, inşaat işlerinde ve yüksekte çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları. Yangın, patlama ve acil durumlara müdahale uygulamaları. Çalışma hayatında etik uygulamaları. Risk yönetimi ve değerlendirmesi uygulamaları. Staj raporu yazımının tamamlanması ve onaya sunumu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 4
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 3
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 3
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 4
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. -
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. -
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak -
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. 3
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 3
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. -
  15 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Tekniker Seviyesinde Mevzuat Bilgisine Sahip Olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster