ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İSG Hukuku-2 İSG234 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-6331, 4857 ve 5510 Sayılı Kanunlarda İSG hükümlerini anlar.
  2-İşveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yorumlar ve açıklar..
  3-İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin destekleri açıklar.
  4-Çocuk ve genç işçiler ile kadınların gece postalarında çalışma koşulları yorumlar.
  5-Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esasları açıklar.
  6-Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemlerini alır ve asbest sökümü ile ilgili eğitim programlarını yürütür.
  7-Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını yorumlar.
  8-İş teftişinin usul ve esasları açıklar..
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4016060
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6019090
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   192
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,4 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 4857 ve 5510 Sayılı Kanunlarda genel İSG hükümleri. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. K1-K4
  2 İşyerlerinde İşin Durdurulması. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi. K1-K4
  3 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşler. K1-K4
  4 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları. K1-K4
  5 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları. K1-K4
  6 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esasları. K5-K10
  7 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği. K5-K10
  8 Ara Sınav
  9 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlar. K5-K10
  10 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar. K5-K10
  11 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri. K5-K10
  12 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri. K511-K15
  13 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler. K511-K15
  14 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programları. K511-K15
  15 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik. İş Teftişi. K511-K15
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar K1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  K2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  K3. Dizdar, E. N., Toplam İş Güvenliği, 2014, 2100 sayfa.
  K4. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  K5. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 2010, 230 sayfa.
  K6. Dizdar, E. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2010.
  K7. Dizdar, E. N., Toplam Ergonomi, Karabük, 2006, 160 sayfa.
  K8. Dizdar, E. N., Ergonomi, ABP Yayın Evi, 2008.
  K9. Dizdar, E. N., Antropometrik Optimizasyon, Z.K.Ü., FBE, Karabük, Şubat, 2003. 330 sf.
  K10. Dizdar, E. N., İş Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2004, 357 sayfa.
  K11. Dizdar, E. N., İş Güvenliği Hukuku, Dilara Yayınevi & Matbaacılık, 2010, 415 sayfa.
  K12. Dizdar, E. N., Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, 2001.
  K13. Dizdar, E. N., Ünal, Ç., Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi, ÇSGB, 2010.
  K14. Dizdar, E. N., Tehlike Analiz Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, 220 sayfa.
  K15. Dizdar, E. N., Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi), 1998.
  K16. Dizdar, E. N., Yangın ve Patlama, 2014, 150 sayfa.
  Yardımcı Kitap K1. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  K2. AICHE, Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes, 2 nd Ed. 2016.
  K3. BS 8800, Guide to Occupational Health and Sefety Management Systems, 1996.
  K4. CCPS, Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, 3rd Ed. 2008.
  Dersin Amacı İşveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin anlaşılması. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esaslarının öğrenilmesi.Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esasların öğrenilmesi. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerinin öğrenilmesi. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarının kavranması. İş teftişinin anlaşılması.
  Dersin İçeriği 4857 ve 5510 Sayılı Kanunlarda İSG hükümleri. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. İşyerlerinde İşin Durdurulması. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşler. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esasları. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlar. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programları. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik. İş Teftişi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 3
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 4
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 4
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 2
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. -
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 2
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. -
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. -
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. -
  15 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Tekniker Seviyesinde Mevzuat Bilgisine Sahip Olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster