ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi-2 İSG238 BAHAR 3+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yapar.
  2-Risk yönetimi ve genel yönetim süreçlerini yönetir.
  3-Tehlike kaynakları, tehlikelerin tanımlanması ve gruplandırmasını yapar.
  4-Risk haritası çıkarır ve risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi yapar.
  5-Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımını sağlar.
  6-Tehlike ve risklerin belirlenmesi ve analizini yapar.
  7-Kontrol tedbirlerinin tespiti ve karar verme hiyerarşisini kurgular.
  8-Risk yönetim prosesini geliştirir, risklerin belirlenmesi ve analizini yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler5000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 5000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   72
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,4 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi. Risk algısı, etkileyen faktörler. (K1)
  2 Risk yönetimi ve genel yönetim süreçleri. Risk yönetimi prosesi. (K1)
  3 Bireysel, grup-takım ve kurumsal değerlendirme yaklaşımları. İşverenin yükümlülükleri. (K1)
  4 Tehlike kaynakları, tehlikelerin tanımlanması ve gruplandırılması. Tehlike tanımlamada 5 M Faktörleri. (K1)
  5 Tehlike kaynakları analizi ve oluşturdukları riskler. Risk değerlendirmede mikro ve makro ayrıştırma. (K1)
  6 Risk haritası. Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi. Risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri. (K1)
  7 İş Güvenliği Uzmanı bulundurma. Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı. (K1)
  8 Ara Sınav
  9 İlgili mevzuat. Tehlike ve risklerin belirlenmesi ve analizi. Risk kontrol adımları. (K1)
  10 Kontrol tedbirlerinin tespiti ve karar verme hiyerarşisi. Kontrol tedbirlerinin uygulanması. Kontrol ve önleme prensipleri. (K1)
  11 Risk yönetim prosesi. Risklerin belirlenmesi ve analizi. Risk değerlendirmesinde kabul edilebilirlik. (K1)
  12 Risk değerlendirmesinin yenilenmesi, izleme ve gözden geçirilmesi. (K1)
  13 Büyük kaza önleme politikaları ve günlük rapor hazırlama. (K1)
  14 Risk yönetmimi ve değerlendirilmesinde çalışanların bilgilendirilmesi. (K1)
  15 Sektörel risk değerlendirme uygulamaları. Dokümantasyon. (K1)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Mehmet Ali BİBERCİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Mehmet Ali BİBERCİ
  Kaynaklar K1. Biberci, Mehmet Ali, Fasikül ders notları. K2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  K3. İş sağlığı ve güvenliği el kitabı, Üçüncü basım, 2019 John Wiley & Sons, Inc.
  Yardımcı Kitap K4. http://www.casgem.gov.tr/
  Dersin Amacı İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yapılması.Risk yönetimi prosesini geliştirebilme. Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesinin gerçekleştirmesi. Tehlike ve risklerin belirlenmesi ve analizinin yapılması. Büyük kaza önleme politikaları ve günlük rapor hazırlanabilmesi. Çalışanların bilgilendirilmesi. Sektörel risk değerlendirme uygulamanması ve dokümantasyonu.
  Dersin İçeriği İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi. Risk algısı, etkileyen faktörler. Risk yönetimi ve genel yönetim süreçleri. Risk yönetimi prosesi. Bireysel, grup-takım ve kurumsal değerlendirme yaklaşımları. İşverenin yükümlülükleri. Tehlike kaynakları, tehlikelerin tanımlanması ve gruplandırılması. Tehlike tanımlamada 5 M Faktörleri. Tehlike kaynakları analizi ve oluşturdukları riskler. Risk değerlendirmede mikro ve makro ayrıştırma. Risk haritası. Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi. Risk değerlendirmesinin temel gerekçeleri. İş Güvenliği Uzmanı bulundurma. Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı. İlgili mevzuat. Tehlike ve risklerin belirlenmesi ve analizi. Risk kontrol adımları. Kontrol tedbirlerinin tespiti ve karar verme hiyerarşisi. Kontrol tedbirlerinin uygulanması. Kontrol ve önleme prensipleri. Risk yönetim prosesi. Risklerin belirlenmesi ve analizi. Risk değerlendirmesinde kabul edilebilirlik. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi, izleme ve gözden geçirilmesi. Büyük kaza önleme politikaları ve günlük rapor hazırlama. Çalışanların bilgilendirilmesi. Sektörel risk değerlendirme uygulamaları. Dokümantasyon.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 4
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 3
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 3
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 3
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 2
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. 3
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak -
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. -
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. 4
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 4
  15 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Tekniker Seviyesinde Mevzuat Bilgisine Sahip Olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster