ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Meslek Hastalıkları İSG242 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Meslek hastalığı terminolojisi çeşitleri ve nedenleri yorumlar.
  2-Akciğer hastalıkları, kas-iskelet hastalıkları ile meslek kanseri tanıları bilinir ve yorumlar.
  3-Şiddetli -akut- travma travma, kalp, sinir, psikolojik ve üreme sistemi hastalıkları açıklar.
  4-Gürültüye bağlı işitme kaybı ile dermatolojik hastalıkları tanımlar.
  5-Meslek hastalıklarında tıbbi tedbirler ile çalışma çevresi ve işçiye ait tedbirleri uygular.
  6-OSHA, AB ülkeleri iile SGK ya ait meslek hastalıkları verileri yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması. Meslek hastalığı kavramı. K1
  2 Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri. Meslek hastalığı tanı yöntemleri. Meslek hastalıkları listesi. K1
  3 Akciğer hastalıkları. Kas-iskelet hastalıkları. Meslek kanseri. K1
  4 Şiddetli -akut- travma. Kalp hastalıkları. Üreme sistemi hastalıkları. K1
  5 Sinir hastalıkları. Psikolojik hastalıklar. Gürültüye bağlı işitme kaybı. Dermatolojik hastalıklar. K1
  6 Meslek hastalıklarını oluşturan faktörler. Fiziksel faktörler. Basınç, titreşim, daryatnt enerji. K1
  7 Kimyasal faktörler, tozlar, gaz ve buharlar, çözücüler. Biyolojik faktörler. K1
  8 Ara Sınav
  9 Meslek hastalıklarından korunma ve alınacak tedbirler. K1
  10 Tıbbi tedbirler, çalışma çevresine ait tedbirler, işçiye ait tedbirler. K1
  11 Meslek hastalığı istatistikleri. Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri. K1
  12 Meslek hastalığı konusunda yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler. İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü. K1
  13 Aralıklı kontrol muayenesi. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlanması. K1
  14 ILO iş sağlığı ve güvenliği verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA, AB ülkeleri iş sağlığı ve güvenliği verileri. K1
  15 SGK Türkiye iş sağlığı ve güvenliği verilerini kullanarak mevcut iş sağlığı ve güvenliği durumu. K1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Bedriye Seda KURŞUN AKTAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Fahri OLUK
  Kaynaklar K1. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Dilara Yayın Evi, 2003, 410 sayfa.
  K2. Dizdar, E. N., İş Güvenliği, Murathan Yayınevi, 4. Baskı, 2008, 336 sayfa.
  Yardımcı Kitap K3. AICHE, Guidelines for Chimical Transportation Safety, Security and Risk Management, 2 nd Ed. 2008.
  Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliğinde meslek hastalığı kavramı ve terminolojisinin anlaşılması.Akciğer, kas-iskelet, meslek kanseri, şiddetli -akut- travma, kalp hastalıkları, üreme, sinir ile psikolojik hastalıklar öğrenilir. Meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ile meslek hastalıklarından korunma tedbirleri öğrenilir. Meslek hastalıklarıyla ilgili uluslararası ve ulusal istatistiklerin yorumlanması.
  Dersin İçeriği Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması. Meslek hastalığı kavramı. Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri. Meslek hastalığı tanı yöntemleri. Meslek hastalıkları listesi. Akciğer hastalıkları. Kas-iskelet hastalıkları. Meslek kanseri. Şiddetli -akut- travma. Kalp hastalıkları. Üreme sistemi hastalıkları. Sinir hastalıkları. Psikolojik hastalıklar. Gürültüye bağlı işitme kaybı. Dermatolojik hastalıklar. Meslek hastalıklarını oluşturan faktörler. Fiziksel faktörler. Basınç, titreşim, daryatnt enerji. Kimyasal faktörler, tozlar, gaz ve buharlar, çözücüler. Biyolojik faktörler. Meslek hastalıklarından korunma ve alınacak tedbirler. Tıbbi tedbirler, çalışma çevresine ait tedbirler, işçiye ait tedbirler. Meslek hastalığı istatistikleri. Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri. Meslek hastalığı konusunda yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler. İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü. Aralıklı kontrol muayenesi. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlanması. ILO iş sağlığı ve güvenliği verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA, AB ülkeleri iş sağlığı ve güvenliği verileri ve SGK Türkiye iş sağlığı ve güvenliği verilerini kullanarak mevcut iş sağlığı ve güvenliği durumu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak. 2
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma. -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma 3
  6 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak. 3
  7 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak. 2
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. -
  9 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 4
  10 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak. -
  11 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak 4
  12 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek. -
  13 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek. -
  14 Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek. 4
  15 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Tekniker Seviyesinde Mevzuat Bilgisine Sahip Olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster