ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Afet Yönetimine Giriş SSİ101 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Afet oluşumları ve türleri hakkında genel bilgiye sahip olur
  2-Afet ve acil durum takımını oluşturur,
  3-Afet ve acil durum safhalarını açıklar ve hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini yorumlar
  4-Afet ve acil durum bilgilerini toplayabilir, bilgileri analiz edebilir, karşılaşılan problemleri değerlendirir
  5-Afet riskinin azaltılması konusunda neler yapılması gerektiğini tanımlar,
  6-Risk ve kriz konularında genel bilgi sahibi olur,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011111
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Afet ve afet yönetimi kavramı K1
  2 Tehlikenin tanımlanması K1
  3 Kriz kavramı ve kriz yönetimi K1
  4 Risk, risk yönetimi ve risk analizi K1
  5 Afet türleri , doğal kaynaklı afetler K1
  6 Deprem K1
  7 Depremde davranış yolları K1
  8 Ara Sınav
  9 Depremde davranış yolları K1
  10 Heyelan K1
  11 İnsan kaynaklı afetler K1
  12 Tehlikeli madde kazaları K1
  13 Büyük göç dalgaları K1
  14 Türkiye afet analizi K1
  15 Türkiye afet analizi K1
  Ön Koşul YOKTUR
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Sedat ÇAT
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Sedat Çat

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Afet yönetimi, Abdullah YILMAZ, Pegem Yayınları, 2003
  Yardımcı Kitap K2-Doğal Afetler, Nilgün SARP, Nobel Yayıncılık, 2014
  Dersin Amacı Afet öncesi, sırası ve sonrasında insan hayatını ve çevreyi tehdit eden olayı önlemek, zararı azaltmak, hazırlık yapmak, müdahale etmek, iyileştirmek için yapılacak çalışmalarda ekip üyesi olarak görev alacak öğrencilerin afet ve acil durum planlarına ve yönetimine hazırlıklı olmasını sağlamak.
  Dersin İçeriği Afet kavram ve tanımları, afet yönetimi, afet yönetiminin şamaları, afet bilinci, Türkiye?de ve Dünya?da meydana gelen afet türleri, ülkemizde risk ve kriz yönetimi, yaşanan afetler, depremlerin geçmişi, jeolojik zaman ve deprem bilimi, tektonik plakalar teorisi, depremin verdiği zararları etkileyen risk faktörleri, hızlı müdahale ve erken uyarı sistemleri, sel, kar fırtınası, heyelan, ısı dalgası, nükleer, biyolojik ve kimyasal tehlikeler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar. 3
  2 Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir. 3
  6 İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir. 3
  7 Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir. 3
  8 Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir. 4
  9 Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar. 4
  10 İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir. 4
  11 Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder. 3
  12 Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır. 4
  13 Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır. 4
  14 Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir. 5
  15 Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster