ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İtfaiye Araç ve Ekipman Bilgisi I SSi103 GÜZ 2+1 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İtfaiyecinin kullandığı kişisel koruyucu ekipmanın özelliklerini öğrenir,
  2-Yangına müdahale ekipmanın özelliklerini tanımlar,
  3-Yangın söndürme maddelerini tanımlar ve kullanır,
  4-İtfaiye de kullanılan yardımcı ekipmanların kullanımı ve özelliklerine tanımlar,
  5-İtfaiye araç, gereç ve malzemenin bakım ve temizliğini yapar,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 011616
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İtfaiyecilikte ekipman kullanımın önemi ve sınıflandırılması K1
  2 İtfaiyeci kişisel koruyucu kıyafetlerinin özellikleri ve kullanım esasları K1
  3 Temiz hava solunum cihazlarının maskelerin önemi ve çeşitleri K1
  4 Temiz hava solunum cihazlarının ve maskelerinin kullanım esasları ve temizliği K1
  5 Yangın söndürme maddelerinin özellikleri ve sınıflandırılması K1
  6 Yangın söndürme maddelerinin kullanımı K1
  7 Yangına müdahale kullanılan lansların çeşitleri K1
  8 Ara Sınav
  9 Yangına müdahale kullanılan lansların çeşitleri K1
  10 Hortum çeşitleri ve kullanımı K1
  11 Havalandırma ekipmanının önemi ve çeşitleri K1
  12 Aydınlatma ekipmanını önemi ve çeşitleri K1
  13 Köpük elde etmede kullanılan ekipmanın özellikleri K1
  14 İtfaiyede kullanılan merdivenlerin önemi ve çeşitleri K1-K2
  15 Merdiven kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar K1-K2
  Ön Koşul YOKTUR
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Mehmet Salih YILDIZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mehmet Salih Yıldız

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Sedat ÇAT
  Kaynaklar K1 Ankara Büyükşehir Belediyesi, Söndürme Ekipmanları, İtfaiyecinin El Kitabı, 2016
  Yardımcı Kitap K2 Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtarma Ekipmanları, 2016
  Dersin Amacı İtfaiyecilikte kullanılan araç, gereç ve malzemelerinin özellikleri ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak, kullanım becerisi kazanmak, bakım ve temizliğinin yapılmasını öğrenmektir.
  Dersin İçeriği İtfaiyecilikte ekipman kullanımın önemi ve sınıflandırılması, İtfaiyeci kişisel koruyucu kıyafetlerinin özellikleri ve kullanım esasları, Temiz hava solunum cihazlarının maskelerin önemi ve çeşitleri, Temiz hava solunum cihazlarının ve maskelerinin kullanım esasları ve temizliği, Yangın söndürme maddelerinin özellikleri ve sınıflandırılması, Yangın söndürme maddelerinin kullanımı, Yangına müdahale kullanılan lansların çeşitleri, Hortum çeşitleri ve kullanımı, Havalandırma ekipmanının önemi ve çeşitleri, İtfaiyede kullanılan merdivenlerin önemi ve çeşitleri, Merdiven kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar. 4
  2 Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir. 1
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir. 1
  6 İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir. 3
  7 Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir. 4
  8 Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir. 3
  9 Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar. -
  10 İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir. 2
  11 Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder. -
  12 Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır. -
  13 Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır. -
  14 Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir. -
  15 Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster