ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sporda Liderlik ve Grup Dinamiği I SSİ105 GÜZ 2+1 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özelliklerine göre grupları tanır ve sınıflandırır
  2-Tanıdığı yöneticilerin liderlik tarzlarını sağlıklı değerlendirir.
  3-Sporda liderlik tarzlarını anlar ve ortama göre uygulamaya çalışır
  4-Sporda liderlik kavramını kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011414
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders tanıtımı ve literatür tanıtımı K1 Bölüm 1
  2 Lider ve liderlik ile ilgili kavram ve tanımlar K1 Bölüm 2
  3 Sporda liderlik için gerekli temel özellikler ve prensipler K1 Bölüm 3
  4 Sporda liderliğin oluşumu K1 Bölüm 4
  5 Sporda liderlik ve grup kavramı K1 Bölüm 5
  6 Sporda liderlik fonksiyonları K1 Bölüm 6
  7 Başlıca liderlik kavramları K1 Bölüm 7
  8 Ara Sınav
  9 liderlik modelleri K1 Bölüm 8
  10 Liderlik modelleri K1 Bölüm 9
  11 Spor yönetimi açısından liderlik uygulamaları K1 Bölüm 10
  12 Spor etkinliklerinde liderlik K1 Bölüm 11
  13 Liderlerin sorumlulukları K1 Bölüm 12
  14 Spor etkinliklerinde liderliğin güncel sorunları ve çözüm önerileri K1 Bölüm 13
  15 Yıl sonu dersin kazanımları K1 Bölüm 14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi Oğuzhan ACIBUNAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Oğuzhan Acıbunar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K-1.Çoban B., Coşkuner Z. (2006) Sporda Grup Dinamiği ve Liderlik, Nobel Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap K-2. Demirci A., Demirci E., Demirci N.(2011) Oyunlarla Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Ankara
  Dersin Amacı Bu dersin amacı sporda liderliğin önemini tanıtmak, sporda liderlik teorileri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve grup dinamikleri açısından sporda liderliğin grup içinde oynadığı rol ve fonksiyonları değerlendirmektir.
  Dersin İçeriği Ders tanıtımı ve literatür tanıtımı, Lider ve liderlik ile ilgili kavram ve tanımlar, Sporda liderlik için gerekli temel özellikler ve prensipler, Sporda liderliğin oluşumu, Sporda liderlik ve grup, Sporda liderlik fonksiyonları, Başlıca liderlik kavramları, Liderlik modelleri, Spor yönetimi açısından liderlik uygulamaları, Spor etkinliklerinde liderlik, Liderlerin sorumlulukları, Spor etkinliklerinde liderliğin güncel sorunları ve çözüm önerileri, Yıl sonu dersin kazanımları ( FeedBack)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar. -
  2 Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir. -
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir. 4
  6 İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir. 3
  7 Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir. 3
  8 Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir. 4
  9 Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar. 4
  10 İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir. 4
  11 Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder. 4
  12 Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır. -
  13 Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır. 4
  14 Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir. 2
  15 Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster